Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Fiscale Special

Deze fiscale special is tot stand gekomen in samenwerking met Mazars Accountants en Belastingadviseurs. In de artikelen worden fiscale regelingen besproken. Voor nadere uitleg van de onderwerpen die in deze special aan de orde komen, kunt u contact opnemen met Bouwend Nederland Advies (advies@bouwendnederland.nl, tel. 079 3 252 250).

download