Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Infoblad Bouwrecht - Beëindiging van het werk

Hoe goed de samenwerking tussen aannemer en opdrachtgever op het eerste gezicht ook is, toch kunnen er altijd redenen zijn om deze te verbreken. Bijvoorbeeld wanneer de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, of als er gebreken aan het werk zijn geconstateerd die door de aannemer niet worden verholpen. Net als bij persoonlijke relaties komt er een hoop bij kijken voordat de werkrelatie definitief is beëindigd.

download