Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Infoblad Bouwrecht - Contractvorming en algemene voorwaarden

Dit informatieblad beschrijft de manier waarop opdrachtgever en aannemer het tot stand komen van een bouwproject het beste kunnen regelen. En hoe ze daarmee de kans op conflicten en ingewikkelde juridische procedures kunnen vermijden.

download