Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Infoblad Bouwrecht - Oplevering

Dit informatieblad beschrijft één van de belangrijkste juridische momenten in een bouwproject: de oplevering. Een moment waarover nog wel eens misverstanden en conflicten ontstaan tussen opdrachtgever en aannemer.

download