Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Infoblad Bouwrecht - (On)mogelijkheden van retentierecht

Het is de ultieme stok achter de deur in het verkeer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer: het retentierecht. Het biedt u de mogelijkheid om de bouwplaats op slot te gooien zolang uw opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Uitoefening van het retentierecht is echter wel aan strenge voorwaarden gebonden. Als daaraan niet is voldaan, kan het zelfs tot schadeclaims leiden.

download