Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Infoblad Bouwrecht - Stelposten

Kosten die voor aanvang van een werk niet concreet kunnen worden gemaakt kunnen als stelpost in de begroting worden meegenomen. De uiteindelijke afrekening ervan is echter niet zo eenvoudig. In de praktijk blijkt u als aannemer zelfs veel geld te kunnen mislopen als u de verkeerde rekenmethode gebruikt.

download