Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Infoblad Bouwrecht - Zekerheden

Dit informatieblad geeft een beeld van de manier waarop de aannemer en de opdrachtgever van elkaar de nodige zekerheden kunnen verlangen en welke instrumenten ze daarbij kunnen gebruiken.

download