Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Samen bouwen aan goed onderwijs

 Hoe hebben onderwijs en het werkveld elkaar gevonden en hoe kunnen zij elkaar versterken?

Het valt niet te ontkennen dat het aantal arbeidsplaatsen in de bouw de afgelopen jaren sterk is verminderd. Maar daarmee is de behoefte aan goed geschoold personeel geenszins gedaald. Integendeel!

download