Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BouwendNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Terugblik op 2015

We kijken met trots terug op 2015. Was 2014 nog bestempeld als een transitiejaar, 2015 stond vooral in het teken van vernieuwing. Ook binnen de vereniging is er veel veranderd. We noemen de afdelingen die samengaan met de vereniging, of die een verregaande vorm van samenwerking met elkaar én met Bouwend Nederland aangaan. Of de voortdurende aanwas van nieuwe lidbedrijven die ook nu het economisch tij zich iets gekeerd heeft, ervoor kiezen om zich bij ons aan te sluiten.

In juni hebben we bijvoorbeeld de leden van de glasbranche mogen verwelkomen. De 115 leden van Glas Branche Ondernemingen (GBO) werden lid van Bouwend Nederland en zij vormen de nieuwe vakgroep GBO. De nieuwe leden zijn producenten van vlakglas, handelaren in bewerkt en onbewerkt vlakglas en glaszetters. De nieuwe vakgroep sluit namens werkgevers de cao-Glas en houdt zich daarnaast onder meer bezig met technische regelgeving en promotie van het product glas. Ook de terugkeer van enkele leden die eerder ontevreden waren, maakt dat we trots zijn.

download