Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

BouwendNL 2012 - nummer 8

In deze BouwendNL staan wij in de periode tussen de Tweede Kamerverkiezingen en de totstandkoming van een nieuw kabinet stil bij de verre van rooskleurige situatie waarin de sector zich nog steeds bevindt.

Hans Geertman van Huybregts Relou uit het Brabantse Son en Eric de Ruijsscher van het in Sas van Gent gevestigde H4A belichten de situatie in hun eigen onderneming. Daarbij blijkt dat onder meer het brede dienstenpakket dat respectievelijk de b&u- en de infra onderneming bieden het voor beide ondernemers makkelijker maakt om de gevolgen van de crisis te doorstaan. Wij zetten de do’s en don'ts rond de woningmarkt nog eens op een rij. Verder zijn de bekende rubrieken terug te vinden, zoals de digitale snelweg en materieel en materiaal.

download