Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra

Opdrachtgevers van bouw- en infraprojecten stellen bij aanbestedingen in toenemende mate eisen op het gebied van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Deze zogenaamde ‘social-returneisen’ zijn voor veel bedrijven nieuw en complex. Dit hulpmiddel maakt bedrijven in de bouw- en infrasector wegwijs in het onderwerp.

download