Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Duurzaam inkopen van hout

Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is en blijft een maatschappelijke opgave. Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker gunningscriterium.

De overheid streeft naar 100% duurzaam inkopen. Ook andere opdrachtgevers vragen steeds vaker om duurzame producten en diensten in de woning- en utiliteitsbouw, maar ook in de grond-, weg- en waterbouw en bij de renovatie en inrichting van gebouwen. Hierbij stellen zij eisen aan de herkomst van het hout en de wijze waarop deze herkomst aangetoond moet worden. De brochure biedt ontwikkelaars en bouwondernemingen informatie en tips om het inkopen en toepassen van duurzaam geproduceerd hout inzichtelijker te maken.

download