Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

BouwendNL 2013 - nummer 1

BouwendNL bijt in zijn eerste editie van het nieuwe jaar het spits af met het thema ‘Inzet 2013’. 

De bouwsector zal alle zeilen bij moeten zetten om overeind te blijven, zoals Bouwend Nederland alles uit de kast dient te halen om zijn leden daarbij te ondersteunen, stelt algemeen directeur Jan van Tuinen.

Het komt echter ook aan op de kwaliteit van het ondernemerschap, vinden Martinus de Bruijn en Anne de Vries, directeuren van het tegen de crisis in groeiende Kwadraat Bouw. En op de kwaliteit van de samenwerking met de juiste partijen in je netwerk, voegt Hugo Ouwehand van Syntrus Achmea daaraan toe.

Verder in dit nummer onder andere aandacht voor de campagne De Bouw maakt het en voor het landelijk vervolg van een door Bouwend Nederland geïnitieerd project om bouwprojecten vlot te trekken. De bewuste bouwers en hun gedragscode voor op de bouwplaats komen aan bod, evenals het werken in winterse omstandigheden in het kader van veilig en gezond werken. De rubriek Bouw in Beeld is deze keer gewijd aan de verplaatsing van een molen in het Geldserse Vaassen, en de aanleg van de Westrandweg (A5).

Naast het nodige nieuws van de afdelingen Economische en Verenigingszaken en Sociale Zaken en Ledenservice biedt BouwendNL ook een overzicht van alle bijeenkomsten in de vijf regio’s van Bouwend Nederland in de maand februari.

download