Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Rapportage arbeidsmarkt en onderwijsinformatie

De Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2016 is een coproductie van Fundeon en Annalyse in opdracht van sociale partners in de bouw en infra. Op 1 juli 2016 is Fundeon opgehouden te bestaan en heeft Volandis de publicatie van deze rapportage overgenomen. In voorgaande jaren maakte de afdeling beleid en onderzoek van Fundeon jaarlijks de rapportage in het kader van haar wettelijke taak. Door het overhevelen van de wettelijke taak van het kenniscentrum Fundeon naar SBB verviel de directe aanleiding om deze rapportage op te stellen. Sociale partners in de bouw gaven echter aan ook in 2016 behoefte te hebben aan deze informatie.

download