Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

BouwendNL 2013 - nummer 4

De bouw en infra zucht onder de economische malaise. Een steuntje in de rug is dan ook voor veel bedrijven meer dan welkom. Dan treft het dat u lid bent van Bouwend Nederland. Want via onze ledenservice bieden wij u de nodige ondersteuning, praktisch zowel als financieel. U leest er meer over in het themadeel van dit vierde nummer van BouwendNL.

Elco Brinkman staat daarnaast nog eens stil bij de zeer diverse lobbyactiviteiten van Bouwend Nederland op rijks-, provinciaal en lokaal niveau. We nemen ook afscheid van Nico van Til, die na 25 jaar betrokken te zijn geweest afscheid neemt als bestuurslid en penningmeester van Bouwend Nederland. Verder in dit nummer aandacht voor weer een tweetal opmerkelijke bouwprojecten, informatie over de nieuwe website en veilig en gezond werken.

download