Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

EIB-onderzoek: De leermeester in de praktijk

Bouwend Nederland heeft door EIB een onderzoek laten verrichten om leer- en opleidingsbedrijven uit de sector te bevragen over de leermeestercursus. 203 leerbedrijven en 22 opleidingsbedrijven geven in het onderzoek hun mening over begeleiding, beoordeling en inhoud van de leermeestercursus. Uit het onderzoek blijkt dat leerbedrijven en opleidingsbedrijven een leermeestercursus goed en nuttig vinden, maar dat de inhoud van de cursus wat hen betreft korter en sneller kan.

Inmiddels is Volandis, met adviezen van werkgevers, werknemers en opleidingsbedrijven, al bezig met een moderniseringsslag. Medio januari 2017 zal de nieuwe cursus gereed zijn (klik hier voor meer informatie).

download