Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

The Construction Procurement Institute. Enhancing the procurement practice

The Construction Procurement Institute is an independent foundation, founded by Bouwend Nederland, whose goal it is to enhance the quality of public procure-ment procedures in the building industry.

This goal is set up in two ways: 1) Monitoring (Registration of the characteristics and analyzing of defects in all 3000 publicly announced procurement procedures every year) en 2) Actions (Direct actions against awarding bodies during the procedure to correct defects)

download