Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Detachering naar de Nederlandse bouwnijverheid

Publicatie over verschillende vormen van detachering vanuit het buitenland.

Welke onderdelen van de Nederlandse CAO voor de Bouwnijverheid zijn van toepassing op arbeids -
krachten die als werknemer van een buitenlandse onderneming tijdelijk in
Nederland werken?

download