Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Vergelijking ZZP-er versus bouwplaatsmedewerker

In deze flyer vindt u een vergelijking van het inkomen van een ZZP-er en een bouwplaatsmedewerker bij een gelijk uurtarief.

download