Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Informatieblad BREEAM voor bouwbedrijven

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode die de duurzaamheidprestatie van gebouwen en gebieden bepaalt. Leden van Bouwend Nederland krijgen steeds vaker met de BREEAM methodiek te maken. Daarom heeft Bouwend Nederland MAT25, een adviesbureau gespecialiseerd in duurzaam vastgoed, opdracht verleend een informatieblad BREEAM-NL voor bouwbedrijven op te stellen.
Onderstaand een korte introductie door Stefan van Uffelen, directeur DGBC. De DGBC beheert en ontwikkelt BREEAM-Nl.

Duurzaamheid, een veel besproken onderwerp maar hoe krijgen wij het hele systeem nu in beweging zodat wij een grote stap maken met de bebouwde omgeving? Om deze transitie te organiseren hebben 50 organisaties in de bouw- en vastgoedsector in 2008 besloten om de Dutch Green Building Council op te richten. Een mond vol Engelse woorden maar wij vormen samen met 95 andere councils de World-GBC. In al die landen proberen wij duurzaamheid handen en voeten te geven. In Nederland is er al veel kennis en ervaring. Echter de stap naar grote schaal zijn wij nu pas aan het maken. Ondanks of dankzij de crisis komt er beweging en nu bent u aan zet.

Wij hebben als missie het verduurzamen van de bebouwde omgeving. Een van de doelstellingen is duurzaamheid praktisch en meetbaar te maken. Daarvoor hebben wij het BREEAM keurmerk uit Engeland geïntroduceerd en vernederlandst. Afgelopen jaren hebben honderden mensen een bijdrage geleverd. De richtlijnen zijn opensource ontwikkeld op www.wiki.dgbc.nl. Het keurmerk is nooit af, wij ontvangen graag ook uw feedback.

Wij hopen dat u BREEAM niet aan de kant schuift als een stukje nutteloze bureaucratie maar dat u BREEAM gebruikt om duurzaamheid verder handen en voeten te geven op de bouwplaats, in uw organisatie en in het te bouwen, renoveren of slopen object.

Stefan van Uffelen, directeur Dutch Green Building Council

download