Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

BouwendNL 2013 - nummer 10

Of het nu een ‘doorhobbel’-jaar wordt of een jaar waarin de lijn omhoog eindelijk weer gevonden gaat worden: duidelijk is dat 2014 opnieuw een uitdagend jaar wordt voor de toch al veelgeplaagde bouw- en infrabedrijven.
In dit nummer een vooruitblik op het nieuwe jaar, de kansen die de markt daarin te bieden heeft, en de ondersteuning die u van Bouwend Nederland kunt verwachten. Ook een verslag van het rondetafelgesprek tussen de voorzitters van Bouwend Nederland, Aedes en NVM over de woningmarkt, en een aantal nieuwe leden aan het woord over het waarom van hun keuze voor Bouwend Nederland.

Verder in dit laatste nummer van 2013: Hans Siep over het Actieplan Vernieuwend Verbinden, George Raessens over de cao-onderhandelingen, en meer informatie over de inzet van Bouwend Nederland in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

download