Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Juridische handvatten voor ketenintegratie

Deze brochure is opgesteld om ketenintegratie in de bouwsector te stimuleren en meer in het bijzonder om duidelijkheid te scheppen over een aantal basale, juridische vragen die dikwijls in verband met ketenintegratie opdoemen.

Deze documentatie is opgesteld in opdracht van Bouwend Nederland en Aedes, omdat deze brancheorganisaties er van overtuigd zijn dat ketenintegratie in de bouwsector tot betere resultaten leidt voor zowel opdrachtgevers en opdrachtnemers. Met deze documentatie beogen Bouwend Nederland en Aedes voor hun leden en overige belangstellenden handvatten te bieden voor het toepassen van ketenintegratie door duidelijkheid te bieden over de juridische aspecten die belangstellenden er in de praktijk van weerhouden gebruik te maken van ketenintegratie.

download