Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

De fiscale scholingsaftrek moet blijven!

Het kabinet heeft het voornemen om de aftrek voor scholingsuitgaven per 2018 af te schaffen. Dit betekent een bezuiniging van 106 miljoen euro op de scholing van werkenden. Bouwend Nederland is van mening dat het onverstandig is de scholingsaftrek voor werkenden af te schaffen. Wij staan hierin niet alleen. 21 februari jl. hebben Maurice Vlimmen (CNV) en Nic van Holstein (VCP) namens een brede coalitie van werkgevers en werknemers de petitie 'Scholingsaftrek moet blijven!' overhandigd aan de Kamercommissies van OCW en FinanciĆ«n.

Scholing zorgt ervoor dat werkenden langdurig en breed inzetbaar blijven. Scholing en ontwikkeling van werkenden dient dan ook gestimuleerd te worden in plaats van afgebroken. Het is dan ook onbegrijpelijk dat er nu 100 miljoen bezuinigd wordt. Op dit moment maken ruim 208.000 werkenden gebruik van de scholingsaftrek.

Werkgevers en werknemers vinden het een verkeerd signaal dat scholingsaftrek wordt afgeschaft in een tijd waarin het voor werknemers steeds belangrijker wordt zich te blijven ontwikkelen en langer dan vroeger door te werken. De schollingsaftrek draag eraan bij dat studies en opleidingen betaalbaar blijven voor de midden- en lage inkomens. Het Centraal Plan Bureau heeft onderzocht dat de scholingsaftrek 'als geheel effectief is'. Afschaffing ervan staat haakt op het regeringsbeleid van de afgelopen jaren. Zeker in het licht van digitalisering en robotisering van de economie is scholing voor de ontwikkeling van werknemers belangrijker dan ooit.

We moeten juist investeren in blijven leren. Zie ook  www.nos.nl/l/2159337 voor meer informatie over het belang van blijven leren.

download