Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Algemeen kosten in het bouwbedrijf 2013-2015

Dit onderzoek geeft inzicht in de Algemene Kosten (AK) van hoofdaannemers tussen 2013 en 2015.

download