Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Weerbewust bouwen is meer bewust bouwen

Deze handleiding beperkt zich tot de te nemen maatregelen en het toepassen van hulpmiddelen bij vorst, neerslag en wind in de diverse fasen van het bouwproces.

Eerst zijn per weerkritische activiteit knelpunten geformuleerd. Op basis van de knelpunten kunnen (doeltreffende) maatregelen genomen worden, waarvoor eventueel hulpmiddelen moeten worden aangeschaft. De ondernemer dient zelf de afweging te maken of de kosten van ‘doorbouwen’ opwegen tegen het rendement dat ‘doorbouwen’ oplevert. Om de ondernemer daarbij behulpzaam te zijn is er in deze special een indicatie van de kosten van diverse hulpmiddelen opgenomen.

download