Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Onderwijs en Bouwend Nederland

Het onderwijs moet aansluiten op het bedrijfsleven, op alle niveaus. Want onderwijs is voor Bouwend Nederland geen doel op zich. Het is een middel om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Omdat we op alle niveaus mensen nodig hebben, heeft de hele onderwijsketen onze aandacht: van basis- tot wetenschappelijk onderwijs.

download