Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

BouwendNL 2012 - nummer 7

In het septembernummer van BouwendNL, het ledenmagazine van Bouwend Nederland staat de utiliteitsbouw centraal.

De vastzittende woningmarkt en de mede daardoor stagnerende bouwproductie krijgt bijna dagelijks aandacht. De zorgen met betrekking tot de utiliteitsbouw zijn echter ook groot. Reden genoeg om er ruim aandacht aan te schenken.

In het magazine worden de verschillende deelmarkten, zoals het zorgvastgoed, scholen, kantoren, winkels, bedrijfsgebouwen en agrarische opstallen nader belicht. Aan de hand van beschrijvingen en cijfers maar ook door middel van interviews met betrokkenen.

Natuurlijk wordt er stilgestaan bij de Tweede Kamerverkiezingen en zijn ook de vaste rubrieken waaronder ‘Gezond & veilig werken’ weer in deze editie terug te vinden. BouwendNL 7 zal in de derde week van september uitkomen.

download