Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

BouwendNL 2012 - nummer 5

In BouwendNL 5 komen zowel de huidige dilemma’s als de visies op opleiden en onderwijs ruim aan bod. Aan het woord komen onder meer Henk Bol, Remco Verkerk en Sander van Bodegraven.

Met een sector in crisis is opleiden en onderwijs momenteel geen onderwerp dat bij iedere ondernemer prioriteit nummer één kan hebben. Dat merken ook de opleidingsbedrijven. Menig werkgever heeft de handen meer dan vol om het hoofd boven water te houden en de eigen mensen aan het werk te houden. Toch is iedereen overtuigd van het belang van voldoende instroom en in het verlengde daarvan een goed opleidingstraject. Om op termijn, en zeker wanneer de productievraag weer toeneemt, voldoende vakmensen en midden en hoger kader beschikbaar te hebben.

download