Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

BouwendNL 2012 - nummer 4

In de aprileditie van BouwendNL wordt vooruitgeblikt naar 2020. Met input van veel leden, vrije denkers die net buiten de sector actief zijn en intensief bronnenonderzoek is een strategische verkenning gemaakt.

In het aprilnummer wordt het rapport dat de titel ‘De bouw in 2020’ meekreeg op verschillende wijzen belicht. Onder andere in interviews met algemeen directeur Jan van Tuinen en Bouwend Nederland-lid Hans Stil. Peter Kanne licht de resultaten toe van een onderzoek onder de Nederlandse bevolking waarin ook gevraagd is naar het profiel van de klant in 2020.

download