Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

BouwendNL 2012 - nummer 2

In dit nummer staat individuele ledenservice centraal. 

Informatie die van belang is voor de bedrijfsvoering van leden wordt verstrekt via papieren en digtale publicaties, via de website en op bijeenkomsten die verspreid over het land worden georganiseerd.

download