Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

BouwendNL 2011 - nummer 9

In het november nummer van BouwendNL staan aanbesteden en contracten centraal. Ook dit speerpunt in het beleid van Bouwend Nederland verdient een thema nummer. 

Het fenomeen aanbesteden roept nog steeds veel discussie op. De mogelijkheden om verbeteringen door te voeren komen in de editie volop aan de orde.

download