Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

BouwendNL 2011 - nummer 8

In BouwendNL 8 staat ketensamenwerking centraal. Deze nieuwe vorm van samenwerken wint snel aan populariteit. De voordelen zijn dan ook groot.

Zoals hogere kwaliteit, minder faalkosten, meer zicht op het bouwproces, een kleinere doorlooptijd en meer toegevoegde waarde voor de klant. In de editie komen leden van Bouwend Nederland aan het woord die al de nodige positieve ervaringen hebben opgedaan met ketensamenwerking.

download