Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

BouwendNL 2011 - nummer 7

Deze week is editie 7 van BouwendNL, het verenigingsmagazine van Bouwend Nederland verschenen. In dit nummer staan de arbeidsomstandigheden centraal.

Niek Bolten, lid van het algemeen bestuur licht toe waarom hij vindt dat veiligheid uit de concurrentie en risicosfeer moet. Jan Boer van de Arbeidsinspectie geeft zijn mening hoe het gesteld is met de arbeidsomstandigheden in de bedrijfstak. De afspraken over veiligheid in de ontwerpfase worden toegelicht door medewerkers van de ondertekenaars, Aedes, BNA, FNV Bouw en CNV Vakmensen. Ook nu weer zijn leden van Bouwend Nederland gevraagd naar hun mening over dit keer veilig en gezond werken en hoe zij dit in hun onderneming hebben geregeld. En nog veel meer lezenswaardige informatie, waaronder het bijgesloten katern Praktijk. Editie 7 is natuurlijk ook in te zien en te downloaden van de website.

download