Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

BouwendNL 2011 - nummer 6

Het centrale thema in BouwendNL 6 is Duurzaamheid. In interviews met bestuurslid Martijn Smitt en Bouwend Nederland medewerkers Paul Schumacher en Peter Fraanje kunt u lezen welke activiteiten onze vereniging onderneemt op dit speerpunt.

Ook wordt u uitgebreid ge├»nformeerd over de activiteiten die collega’s van u ontplooien op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid is terecht geoormerkt als hoofdthema voor de ontwikkeling van onze bedrijfstak in de komende jaren. Het biedt heel veel uitdagende marktkansen, het zorgt voor omzet, een beter rendement en het is goed voor het imago.

download