Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

BouwendNL 2011 - nummer 4

In deze editie van BouwendNL  staat modern personeelsbeleid centraal. Het thema wordt van een aantal kanten belicht.

Bouwend Nederland heeft er bewust voor gekozen om haar leden vooral in praktische zin te ondersteunen. Dat heeft geleid tot het uitbrengen van het handboek Praktisch Personeelsbeleid, de implementatie door het aanbieden van de leergang aan de leden en recent het beschikbaar stellen van de Beloningsmonitor.

download