Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Doelmatigheid Spreidingsbeleid opleidingen

Bouwend Nederland wil kwalitatief hoogstaand beroepsonderwijs om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst beschikken over voldoende, goed opgeleid personeel.

Om dit te bereiken hebben we een landelijk dekkende infrastructuur van scholen voor middelbaar beroepsonderwijs nodig. Bouwend Nederland is voorstander van regionale spreiding van de opleidingen
met voldoende leerlingen, liefst op ‘scooterafstand’. Daarnaast acht Bouwend Nederland het noodzakelijk dat er concentratie plaatsvindt van opleidingen met (te) weinig leerlingen, om de kwaliteit van de opleiding te garanderen en de kosten beheersbaar te houden.

download