Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Update schoolgebouwen

Het afgelopen jaar zijn er goede vorderingen gemaakt om de randvoorwaarden voor investeringen in schoolgebouwen te verbeteren. Bouwend Nederland heeft daar een actieve rol in gespeeld. Tijd voor een tussentijdse balans. Wat is er tot nu toe bereikt op het gebied van schoolgebouwen?

download