Publicaties

Bouwend Nederland biedt leden een uitgebreid aanbod van handige publicaties, variërend van het verenigingsmagazine BNL en Praktijk-specials tot handige brochures en strategische agenda's. Wilt u meer informatie over een publicatie, advies of ondersteuning?

Neem dan contact met ons op

BNL Academy

Een RI&E: een must voor ieder bedrijf!

26 maart 2018

Ieder bedrijf met werknemers in dienst moet een risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak hebben uitgevoerd. In een RI&E legt u vast welke risico’s uw werknemers tijdens hun werk lopen. In het plan van aanpak wordt aangegeven welke maatregelen worden genomen om deze risico’s te voorkomen of te beperken. Met dit instrument bent u beter in staat bewust veilig te werken. Volg dus deze cursus! Kijk voor ons volledige cursusaanbod - ook InCompany - op www.bnlacademy.nl »

Download


Duurzame inzetbaarheid

19 maart 2018

De AOW-leeftijd stijgt; mensen moeten langer doorwerken. Dat kan wel, maar is niet altijd makkelijk. De bouw- en infrasector biedt veel faciliteiten: Volandis, de DIA, het individueel budget. Er zijn heel veel methodes, instrumenten, apps, checklists, voorbeelden voor plannen van aanpak om aan de gang te gaan met de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers in uw bedrijf. Maar het begint allemaal met een gesprek met uw medewerkers. En zo’n gesprek is lastig, want het gaat om een heel persoonlijke zaken, die niet iedereen even makkelijk bespreekt. Volg dan deze cursus! Kijk voor ons volledige cursusaanbod - ook InCompany - op www.bnlacademy.nl »

Download


Winnen met EMVI-aanbestedingen

12 maart 2018

In deze driedaagse cursus voor opdrachtnemers leer je de do’s en dont’s van trefzekere, economisch meest voordelige aanbestedingen. Zo leer je hoe je kosten en tijd kan besparen door te investeren in kansrijke opdrachten. Daarnaast krijg je de juiste tools aangereikt om meer winst uit je relaties te halen en leer je bouwen aan uitmuntende referenties. Volg deze cursus! Kijk voor ons volledige cursusaanbod - ook InCompany - op www.bnlacademy.nl »

Download


Praktisch personeelsbeleid: verbeter je P&O

12 maart 2018

Als eigenaar, directeur of manager van een bedrijf met personeel moet je je personeels- en organisatiezaken goed op de orde hebben. Maar niet voor ieder bedrijf heeft hier een medewerker voor in dienst. Volg deze cursus! Kijk voor ons volledige cursusaanbod - ook InCompany - op www.bnlacademy.nl »

Download


Veiligheid: Van moeten naar willen

12 maart 2018

Veiligheid op de bouwplaats, het is de eerste prioriteit. Voor opdrachtgevers, maar ook voor opdrachtnemers. Niemand wil dat er ongelukken gebeuren. Toch blijkt in de praktijk dat er op het gebied van veiligheid nog veel te verbeteren valt. Dat begint bij het veiligheidsbewustzijn. Volg deze cursus! Kijk voor ons volledige cursusaanbod - ook InCompany - op www.bnlacademy.nl »

Download


UAV: alles wat je weten wilt over algemene voorwaarden in één dag

12 maart 2018

Of je nu in de woning- of utiliteitsbouw werkt, of in de infrasector, je hebt hoe dan ook te maken met UAV, oftewel: de Uniforme Administratieve Voorwaarden. In de UAV zijn de rechten en plichten voor jou als aannemer of opdrachtnemers tijdens de realisatie van het werk beschreven. Van bestekwijzigingen tot oplevering en aansprakelijkheid bij gebreken. We bieden twee cursussen aan: een dagcursus voor woning- en utiliteitsbouw, en een dagcursus voor infra. Volg deze cursus! Kijk voor ons volledige cursusaanbod - ook InCompany - op www.bnlacademy.nl »

Download


Veiligheid: Spreek elkaar aan!

12 maart 2018

Veiligheid op de bouwplaats, het is de eerste prioriteit. Voor opdrachtgevers, maar ook voor opdrachtnemers. Niemand wil dat er ongelukken gebeuren. Toch blijkt in de praktijk dat er op het gebied van veiligheid nog veel te verbeteren valt. Een belangrijk aspect hierin is de onderlinge communicatie. Volg deze cursus! Kijk voor ons volledige cursusaanbod - ook InCompany - op www.bnlacademy.nl »

Download


Overtuigend voorstellen en aanbiedingen presenteren

12 maart 2018

Wil je graag meer werk gegund krijgen? Dan is het belangrijk om jezelf, jouw bedrijf en jouw aanbieding goed te kunnen presenteren. Een goede voorbereiding, het toelichten van een voorstel, het houden van een presentatie en je publiek boeien en binden horen hier allemaal bij. Volg deze cursus! Kijk voor ons volledige cursusaanbod - ook InCompany - op www.bnlacademy.nl »

Download


Onderhandelen met meer plezier en resultaat

12 maart 2018

Het is je gelukt! Je hebt een overtuigende presentatie weggezet en de opdrachtgever wil met jou in zee. Gefeliciteerd! De volgende stap: afspraken maken over inzet, financiën, aanpak etc. Oftewel: je gaat onderhandelen! Maar wat biedt de opdrachtgever jou en wat wil jij bereiken? Waar liggen de win-win-mogelijkheden? Hoe doe je concessies, en hoe rondt je de onderhandeling af met een bevredigend resultaat voor jullie beide? Volg dan deze cursus! Kijk voor ons volledige cursusaanbod - ook InCompany - op www.bnlacademy.nl »

Download


Management Leergang

12 maart 2018

Wil jij als manager in de bouw-, infra- en installatiesector inspelen op maatschappelijke vraagstukken? Vraagstukken zoals verduurzaming van huizen en gebouwen, toekomstbestendig maken van infrastructuur en het gezond maken van scholen? Of digitalisering, vergrijzing en verstedelijking? En wil je tegelijkertijd werken aan je managementskills? Volg dan deze cursus! Kijk voor ons volledige cursusaanbod - ook InCompany - op www.bnlacademy.nl »

Download


Kopers- en bewonerscommunicatie

12 maart 2018

In nieuwbouw en woningrenovatie spelen bewoners een belangrijke rol. Huurders en kopers bepalen immers het slagen van een project. Niet vreemd dat de eisen rondom communicatie met deze groep steeds hoger komen te liggen. In dit twee uur durende seminar leer je hoe je daar in ieder stadium van een project aan kunt voldoen. Zo krijg je tal van praktische communicatie tips, tricks en tools aangereikt. Volg deze cursus! Kijk voor ons volledige cursusaanbod - ook InCompany - op www.bnlacademy.nl »

Download


Jouw onderscheidend voordeel in de markt

12 maart 2018

Waarom kiezen toekomstige opdrachtgevers voor jouw bedrijf? Waarschijnlijk omdat je anders dan je concurrenten bent: anders bent, anders doet, anders werkt. Oftewel: omdat je onderscheidend bent en daarvoor toegevoegde waarde biedt. Maar hoe wordt je onderscheidend? Hoe krijg je die unieke marktpositie? Dat begint met door de bril van je gewenste opdrachtgevers te kijken. Zie kansen en trek je plan. Volg deze cursus! Kijk voor ons volledige cursusaanbod - ook InCompany - op www.bnlacademy.nl »

Download


Haal het beste uit jezelf als directeur/eigenaar

12 maart 2018

En vraag je je wel eens af hoe je zaken efficiënter of slimmer kunt aanpakken? Je weegt prioriteiten zorgvuldig af, maar waar doe je nu écht goed aan? Sta je écht aan het roer of word je geleefd door de dagelijkse gang van zaken? Haal je wel het beste uit jouw werknemers? En hoe warm is het contact met jouw relaties? Volg dan deze cursus! Kijk voor ons volledige cursusaanbod - ook InCompany - op www.bnlacademy.nl »

Download


Een presentatie geven: hoe pak je dat aan?

12 maart 2018

Grijp jij ze aan? Of laat je ze lopen? Kansen om je bedrijf te presenteren aan de buitenwereld? Je weet wat er van kan komen. Een goede naam is goud waard. Met een goed verhaal dat goed, aantrekkelijk en aangepast op de doelgroep gepresenteerd wordt. Volg deze cursus! Kijk voor ons volledige cursusaanbod - ook InCompany - op www.bnlacademy.nl »

Download


Blijven Bouwen met BENG en MPG

12 maart 2018

De regelgeving voor nieuwbouw rond materialen en energie verandert ingrijpend. Als u nieuwbouwprojecten wil blijven ontwikkelen zult u zich in de nieuwe wetgeving moeten verdiepen. Sinds januari is een wettelijke grenswaarde ingevoerd voor de Milieuprestatieberekening Gebouwen (MPG). Deze berekent de milieubelasting van de materialen van een gebouw. De EPC in het Bouwbesluit wordt vervangen door BENG eisen (Bijna Energieneutrale Gebouwen). Volg deze cursus! Kijk voor ons volledige cursusaanbod - ook InCompany - op www.bnlacademy.nl »

Download


BIM: 3D-modelleren is de toekomst!

12 maart 2018

Eén van de vernieuwingen in de bouwsector is de manier waarop projecten ontworpen en getekend worden. BIM is één van de belangrijkste en meest invloedrijke veranderingen, deze vraagt om een geheel andere werkwijze. Volg deze cursus! Kijk voor ons volledige cursusaanbod - ook InCompany - op www.bnlacademy.nl »

Download


Algemene voorwaarden (AVA), wat kun je ermee?

12 maart 2018

Algemene voorwaarden, je krijgt ze vaak, maar je leest ze zelden. Toch? Waarschijnlijk stuur je altijd keurig de 'AVA 2013, herzien in december 2014' mee met jouw offertes, maar heb je deze voorwaarden ook weleens écht doorgelezen? Weet je écht wat de rechten en plichten zijn bij onderwerpen zoals meerwerk en oplevering? Wil je weten wanneer je écht aansprakelijk bent voor gebreken, en wanneer niet? Volg dan deze cursus! Kijk voor ons volledige cursusaanbod - ook InCompany - op www.bnlacademy.nl »

Download


Op je gemak en met succes acquisitiegesprekken voeren

12 maart 2018

Oké, het is gelukt! Er staat een acquisitiegesprek in de agenda. Best spannend, het voelt toch als een soort sollicitatiegesprek. Bedenk je dat iemand niet zomaar met iedereen een gesprek in zijn ongetwijfeld overvolle agenda inplant. Een goede voorbereiding is het halve werk. Maar hoe bereid je je voor? En hoe bouw je vervolgens het gesprek op, hoe krijg je vertrouwen? Volg dan deze cursus! Kijk voor ons volledige cursusaanbod - ook InCompany - op www.bnlacademy.nl »

Download


Aan de slag met... zzp'ers

12 maart 2018

Deze cursus helpt je te begrijpen wat een zzp’er is en op welke manieren 'veilig' werken (in het belang van zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer) met zzp’ers mogelijk is. Aan bod komen vragen als: Wanneer is er sprake van een echte ZZP’er en wanneer niet? Is een zzp’er een (onder)aannemer? Wat is het verschil tussen een dienstverband en een onderaannemer? En hoe kan ik op een juiste manier blijven werken met zzp’ers? Volg deze cursus! Kijk voor ons volledige cursusaanbod - ook InCompany - op www.bnlacademy.nl »

Download


Aan de slag met…Wet Ketenaansprakelijkheid in de bouw (WKa)

12 maart 2018

Wil je in de toekomst gevrijwaard zijn voor aansprakelijkheid voor loonbelasting, sociale premies en btw? Dan is alleen een bedrag op de g-rekening storten is niet voldoende. Je moet immers ook voldoen aan de regels voor vrijwarend storten. Alleen dan ben je er zeker van dat je achteraf niet meer aansprakelijk gesteld wordt voor de Wet Ketenaansprakelijkheid (Wka). Volg deze cursus! Kijk voor ons volledige cursusaanbod - ook InCompany - op www.bnlacademy.nl »

Download


Aan de slag met...Special Lonen & Arbeidsvoorwaarden 2018

12 maart 2018

De afgelopen periode hebben diverse leden de vraag gesteld of er een korte cursus georganiseerd kan worden rond een aantal thema’s die zijn uitgewerkt in de special lonen & arbeidsvoorwaarden. Dit signaal hebben we opgepakt. We hebben een cursus ontwikkeld rondom de belangrijkste thema’s die in de special Lonen & Arbeidsvoorwaarden 2018 zijn uitgewerkt. Volg deze cursus! Kijk voor ons volledige cursusaanbod - ook InCompany - op www.bnlacademy.nl »

Download


Aan de slag met... je commerciële vaardigheden

12 maart 2018

Acquisitie leuk vinden, overtuigend presenteren, effectief onderhandelen. Jezelf positioneren in de markt, onderscheiden ten opzichte van je concurrent, en goede relaties onderhouden, iedere ondernemer wil het. Maar níet iedereen handelt ernaar. Omdat het voor jou met je technische achtergrond nog geen gesneden koek is? Die tijd is voorbij! Wil je over bepaalde onderwerpen meer weten? Volg dan deze cursus! Kijk voor ons volledige cursusaanbod - ook InCompany - op www.bnlacademy.nl »

Download


Aan de slag met... de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

12 maart 2018

Op 1 juli 2015 trad de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) in werking. Deze wet zorgt voor een marktconforme beloning voor werknemers en daarmee een eerlijke concurrentie tussen bedrijven. Het belangrijkste onderdeel van de wet is de introductie van een ketenaansprakelijkheid voor loon. Wat houdt dit in? Werknemers kunnen stapsgewijs uiteindelijk bij de hoofdaannemer en zelfs de hoofdopdrachtgever, verhaal halen wanneer zij niet of niet voldoende betaald zijn. Elke schakel in de keten kan maatregelen nemen om zijn/haar risico's te beheersen. Volg deze cursus! Kijk voor ons volledige cursusaanbod - ook InCompany - op www.bnlacademy.nl »

Download


Aan de slag met... de AVG

12 maart 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Uw bedrijf krijgt meer verplichtingen. Daarbij geldt continu de afweging, wat mag nog wel of niet geregistreerd worden? Volg deze cursus! Kijk voor ons volledige cursusaanbod - ook InCompany - op www.bnlacademy.nl »

Download


Aan de slag met... de cao bouw en infra

12 maart 2018

Arbeidsvoorwaarden, we hebben er allemaal mee te maken. Als werknemer, maar ook voor jou als werkgever is het belangrijk te weten welke voorwaarden er gelden. Heb jij in je werk regelmatig te maken met de cao en werk je in de bouw- of infrasector? Volg dan deze cursus! Kijk voor ons volledige cursusaanbod - ook InCompany - op www.bnlacademy.nl »

Download


Aan de slag met ... buitenlandse arbeidskrachten

12 maart 2018

De opengestelde markt zorgt voor een diversiteit aan arbeidskrachten op de bouwplaats. Heb jij te maken met buitenlandse arbeidskrachten? Of ben je benieuwd naar het verschil tussen het inhuren van krachten van binnen of buiten de EER? Of wil je alles weten over notificatieprocedures en de Nederlandse belastingplicht? Volg dan deze cursus! Kijk voor ons volledige cursusaanbod - ook InCompany - op www.bnlacademy.nl »

Download