Publicaties

Bouwend Nederland biedt leden een uitgebreid aanbod van handige publicaties, variërend van het verenigingsmagazine BNL en Praktijk-specials tot handige brochures en strategische agenda's. Wilt u meer informatie over een publicatie, advies of ondersteuning?

Neem dan contact met ons op

Brochures

Duurzaamheid in openbare aanbestedingen; analyse 2018

04 september 2019

Het Aanbestedingsinstituut heeft alle openbare aanbestedingen uit 2018 geanalyseerd. Ondanks de hoge ambities blijkt uit de analyse dat duurzaamheid nog een beperkte rol speelt in de aanbestedingen. Zo werd in slechts 26,9% van de openbare aanbestedingen gewerkt met duurzame gunningscriteria. En als er werd gegund op duurzaamheid telde dat in 58,4% van de gevallen voor 15% of minder mee in de gunning. De grote lijn: de markt wordt nog onvoldoende beloond voor duurzame innovaties. Hierdoor wordt de innovatiekracht van de markt helaas nog steeds onvoldoende benut.

Download


Handvat Klimaatadaptatie in bebouwd gebied

12 augustus 2019

Vanaf 2020 moet klimaatbestendigheid standaard onderdeel zijn van overheidsbeleid en uitvoering. Het is een onderwerp waar bouw- en infrabedrijven in alle markten mee te maken krijgen. Maar op dit moment komt Klimaatadaptatie nog beperkt terug in bouwopdrachten. Met dit handvat wil Bouwend Nederland bouw- en infrabedrijven praktische informatie en handvatten bieden rond het in belang toenemende thema Klimaatadaptatie.

Download


Stageregeling voor de Bouw 2019-2020

02 juli 2019

De Stageregeling Bouw & Infra geldt voor het schooljaar 2019-2020.

Download


Op weg naar een digitale bouw

14 juni 2019

Download


Special Ledenvoordelen voorjaar 2019

23 mei 2019

In deze special Ledenvoordelen gaan we dieper in op de ervaringen van verschillende lidbedrijven met een aantal diensten van onze voordeelpartners zoals ondersteuning bij wagenparkbeheer en de overstap naar BIM. We spraken ook met enkele werknemers die gebruik hebben gemaakt van de dienstverlening binnen Bouwend Nederland, namelijk over het organiseren van een incompanytraining of wat er precies gebeurd als je de hulp inroept van Social Support. Daarnaast komen er ook verschillende onderwerpen aan bod over de voordelen waarvan u als lid kunt profiteren. 

Lees deze publicatie

Download


Algemene kosten in het bouwbedrijf

09 mei 2019

Download


Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen

09 mei 2019

De Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen geeft een overzicht van de huidige financieringsmogelijkheden en bevat veel relevante links. Bouwbedrijven kunnen hiermee klanten adviseren die nadenken over enegiezuinig (ver)bouwen.

 

Download


BNL special Veiligheid

18 april 2019

In deze BNL special Veiligheid staan we stil bij veiligheid. We hebben deze BNL special gemaakt met onze ambitie in het achterhoofd: nul doden op onze bouwplaatsen. Met deze BNL special Veiligheid willen we inspireren. Zowel experts op het gebied van veiligheid komen aan het woord als lidbedrijven.

Lees deze publicatie

Download


Bouwend Nederland | Jaarplan 2019

28 maart 2019

Het blijft op macro-economisch gebied goed gaan met ons land en die tendens houdt ook aan in de investeringen in gebouwen en infrastructuur. Met een groei van 6,5% in 2018 zet de Nederlandse bouw de sterke prestatie door; voor 2019 wordt een toename van de bouwproductie met 4,5% verwacht.

Download


Bouwend Nederland | Terugblik 2018

28 maart 2019

2018 gaat de boeken in als het zonnigste jaar sinds het begin van de metingen in De Bilt. De zomer was lang, en zeker voor Nederlandse begrippen ongelooflijk warm. De hitte was ook merkbaar in onze sectoren. Na jaren van beperkte vraag en beperkte bouw, sneuvelen records.

Download


Hoe nu verder?

28 maart 2019

Download


Wat u moet weten over isolerende beglazing

12 februari 2019

In deze folder bieden we u een handzaam overzicht van wat u moet weten over isolerend glas. De folder kan ook los besteld. Leden van de Vakgroep Glas betalen 10 euro per 50 stuks. Bedrijven die geen lid zijn van de vakgroep betalen 20 euro per 50 exemplaren.

Download


Handvat Duurzaam materiaalgebruik voor bouw- en infrabedrijven | Praktische tips en voorbeelden (januari 2019)

31 januari 2019

Duurzaam materiaalgebruik wordt steeds belangrijker. Het Handvat Duurzaam Materiaalgebruik geeft snel inzicht in de volgende zaken:

  • de ontwikkelingen in wet- en regelgeving rond duurzaam materiaalgebruik;
  • de ontwikkelingen in de uitvraag door opdrachtgevers per marktsegment: GWW, woningbouw en utiliteit;
  • een toelichting op instrumenten, milieuscores en milieukeurmerken, zoals doelgroep, toepasbaarheid etc;
  • de ontwikkelingen rond de 8 meest gebruikte duurzame materialen in de GWW, woningbouw en utiliteit.

Download


Competentiecatalogus Bouwend Nederland

22 januari 2019

Download


Special Lonen en arbeidsvoorwaarden Bouw & Infra 2019

15 januari 2019

Bouwend Nederland heeft dit jaar opnieuw én exclusief voor leden de Special lonen en arbeidsvoorwaarden Bouw & Infra uitgebracht. Naast de gebruikelijke informatie over lonen, loonkosten, loonverwerking, premies en belastingen kunt u in deze editie ook lezen over de belangrijkste aandachtspunten, wijzigingen en artikelen in de Cao Bouw & Infra 2018-2019, de bedrijfstakeigen regelingen en de pensioenregelingen in onze sector

Download


Veiligheidsprogramma Bouwend Nederland in een notendop

15 januari 2019

Welke aannemer wil niet dat zijn personeel gezond thuis komt aan het eind van de werkdag? Datzelfde geldt natuurlijk voor onderaannemers, leveranciers, of voorbijgangers op de bouwplaats. Helaas zijn we afgelopen jaren een aantal keer opgeschrikt door ernstige incidenten. Het aantal ongevallen in de bouw blijft onverminderd hoog, en de bouw staat nog steeds in de top 3 van onveilige sectoren. eiligheid heeft daarom topprioriteit gekregen binnen Bouwend Nederland. In 2018 zijn we gestart met het meerjarenprogramma Veiligheid en dit loopt door in 2019 en 2020. Ook is al geruime tijd de Taskforce Arbeidsomstandigheden

Download


Brochure Ledenvoordelen 2019

09 januari 2019

In deze vernieuwde uitgave van de Ledenvoordelen gids vindt u een overzicht van wat Bouwend Nederland u biedt. Een makkelijk overzicht om optimaal gebruik te kunnen maken van onze voordelen. Wij helpen u namelijk graag het maximale uit uw lidmaatschap te halen.

Lees deze publicatie

Download


Duurzaamheid in openbare aanbestedingen | Analyse 2017

21 december 2018

Het Aanbestedingsinstituut heeft alle openbare aanbestedingen uit 2017 geanalyseerd. Ondanks de hoge ambities blijkt uit de analyse dat duurzaamheid nog een beperkte rol speelt in de aanbestedingen. Zo werd in slechts 23,3% van de openbare aanbestedingen gewerkt met duurzame aanbestedingscriteria. En als er werd gegund op duurzaamheid telde dat in 64% van de gevallen voor 15% of minder mee in de gunning. De grote lijn: de markt wordt nog onvoldoende beloond voor duurzame innovaties. Hierdoor wordt de innovatiekracht van de markt helaas nog steeds onvoldoende benut.

Download


Individueel Budget 2019

19 december 2018

Elke werknemer in de bouw & infra heeft een individueel budget. Wat is het individueel budget? Wat kan de werknemer ermee doen? En wat betekent het voor de werkgever? In deze bijgevoegde flyer van cao Bouw & Infra partijen vind u informatie over het individuele budget voor 2019.

Download


De Bouwagenda | Special 2018

18 december 2018

In deze tweede 'De Bouwagenda | Special 2018' laten diverse leden van de Bouwagenda zien wat er gebeurt, en vertellen ondernemers over de vernieuwing die zíj hebben doorgevoerd en wat dat hen heeft gebracht. Deze special zit bomvol inspirerende voorbeelden van allerlei innovaties, op het gebied van processen en producten. Ook vertelt Bernard Wientjes wat er tot nu toe bereikt is en waar De Bouwagenda naartoe gaat.

Wil u meer weten over De Bouwagenda? Klik hier en kijk op onze themapagina over De Bouwagenda »

Download


Provinciale Statenverkiezingen 2019 | Provincie Friesland

17 december 2018

Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Voor Bouwend Nederland Regio Noord reden om bouwen onder de aandacht van de provinciale politiek te brengen. Want veel maatschappelijke opgaven liggen op het bordje van de provincie. Provinciale politici nemen besluiten die van grote invloed zijn op het dagelijks leven van de inwoners en de bedrijfsvoering van ondernemers.

Download


Basistraining Personeel & Organisatie

17 december 2018

In 2019 organiseert Bouwend Nederland een basistraining Personeel & Organisatie. Deze training bestaat uit vier workshops en is bedoeld voor (werknemers van) leden die taken hebben op het gebied van Personeel & Organisatie.

Download


Innovatieatelier | Noord-Nederland maakt werk van de innovatie in de infrasector

10 december 2018

De bouwsector is volop in beweging. Dat is nodig, want we staan voor een aantal grote en complexe maatschappelijke opgaven. Het kabinet heeft besloten de gebouwde omgeving in hoog tempo te verduurzamen, met het oog op de klimaatverandering. Ook wil ons land een boegbeeld worden in circulair werken, met grondstoffen die steeds opnieuw gebruikt kunnen worden. Daarvoor zijn in nationale en internationale akkoorden handtekeningen gezet; van het Klimaatakkoord van Parijs tot de Bouwagenda, het nationale innovatieprogramma voor de bouwsector.

Download


Fiscale eindejaarstips 2018

06 december 2018

Download


Fiscale Special 2018

06 december 2018

Download


Prioriteiten Marktontwikkeling Energietransitie

13 november 2018

Download


Vitaal doorwerken in de bouw & Infra: Vierdaagse werkweek 55+

07 november 2018

Het is mooi werken in de bouw & infra. Nog mooier is: vitaal doorwerken in de bouw & infra tot aan de pensioenleeftijd. De vierdaagse werkweek voor 55-plussers kan daarbij helpen. In deze brochure wordt de regeling uitgelegd.

Lees deze publicatie

Download


Klimaatadaptatie Gemeenten

02 oktober 2018

Vanaf 2020 moet klimaatbestendigheid onderdeel zijn van overheidsbeleid en uitvoering. Gemeenten moeten uiterlijk in 2019 een stresstest uitvoeren naar de effecten van klimaatverandering. Team Vier heeft in opdracht van Bouwend Nederland alle gemeenten benaderd voor hun visie en inzet rond Klimaatadaptatie. Het onderzoek onder geeft een overzicht van de thema’s die gemeenten belangrijk vinden en de concrete maatregelen waar zij aan denken. Ook wordt in beeld gebracht hoeveel gemeenten beleid en budget hebben voor het thema. En gemeenten geven aan dat zij vaker en eerder met het bedrijfsleven willen afstemmen over dit thema.

Download


Verslag Brabants Overleg corporaties-bouwers 10-7-2018

05 september 2018

Download


Jaarverslag 2017

17 augustus 2018

Download


BNL 2018 - nummer 2

19 juni 2018

In de tweede BNL van 2018 spreekt Maxime Verhagen over de nieuw verworven status voor de bouw als topsector. Ed Nijpels vertelt over de kansen van het Klimaatakkoord om de gebouwde omgeving grootschalig te verduurzamen. Verder komt de onderhandelingsdelegatie van de cao bouw en infra aan het woord en is er aandacht voor instroom, veiligheid, innovatie, trotse ondernemers en het regiokatern.

Lees deze publicatie

Download


Ga jij het maken in de Bouw & Infra?

19 juni 2018

De bouw- en infrasector zoekt personeel en heeft de komende jaren 50.000 nieuwe collega’s nodig. Bouwend Nederland is daarom de campagne ‘Je gaat het maken’ gestart. Ook voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging, met bijv. een andere opleiding en/of al jaren werkervaring, heeft onze sector mogelijk een uitdagende, interessante functie. Om deze doelgroep te bereiken is de folder ‘Ga jij het maken in de bouw & infra?’ ontwikkeld.

Download


BNL special Marktvisie

31 mei 2018

In deze BNL special staat de Marktvisie centraal. Met concrete voorbeelden wordt het effect en idee van de Marktvisie verteld. Zowel vanuit opdrachtgevers als opdrachtnemers. Lees onder meer over gedragsverandering, het mkb-convenant, project DOEN2, Workshop Marktvisie in de praktijk, het risicofonds en het optimalisatie initiatief en bijzondere werksessies.

Lees deze publicatie

Download


Special Ledenvoordelen voorjaar 2018

22 mei 2018

In deze voorjaarsspecial Ledenvoordelen: de WION Helpdesk, hoe iemand aanspreken op onveilig gedrag, de BNL Social Support en zoveel meer. Wij geven u graag een kijkje achter de schermen van de ledenvoordelen waar u als lid van kunt profiteren met veel achtergrondinformatie, nuttige tips en nieuwe trends en ontwikkelingen waar onze ledenvoordeelpartners, binnen de markt, op inspelen.

Lees deze publicatie

Download


Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming

18 april 2018

Vanaf 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De voorganger van de AVG, de Europese Privacyrichtlijn (in Nederland geïmplementeerd in de Wet bescherming persoonsgegevens) wordt vervangen door de AVG. Voor alle bedrijven en organisaties betekent dat werk aan de winkel om bedrijfsprocessen ‘AVG-proof’ te maken. Zo zult u in ieder geval tegen het licht moeten houden waar en waarom u persoonsgegevens in uw bedrijf verwerkt.

Download


Naar een slimme aanpak voor scholenbouw in Noord-Nederland

17 april 2018

De regio Groningen heeft grote ambities. Voor 2021 moeten 29 nieuwe scholen gebouwd worden en 41 scholen versterkt en verduurzaamd. Deze opgave is zo groot dat een programmatische aanpak nodig is om die te realiseren binnen tijd en budget.

Download


Terugblik 2017

09 april 2018

Bijna vijf jaar mag ik nu uw voorzitter zijn en ik ben trots dat ik dat vertrouwen van de vele leden krijg. Ook de stijging in de ledentallen zie ik als een blijk van vertrouwen van de ondernemers die ons land dagelijks maken en onderhouden.

Download


Jaarplan 2018

09 april 2018

Op macro-economisch gebied gaat het goed met Nederland. Niet alleen onze economie floreert. Ook de overheidsfinanciën zijn gezond; zowel in 2017 als 2018 ligt het begrotingsoverschot boven en de overheidsschuld onder het Brusselse plafond. Hierdoor ontwikkelen de investeringen in gebouwen en infrastructuur zich positief, al zijn de regionale verschillen groot en blijft de groei bescheiden (de bouwproductie steeg in de eerste helft van 2017 met nog geen 6 procent).

Download


Model Algemene bouwplaatskosten

20 maart 2018

In de praktijk is lang niet altijd duidelijk welke kosten onder algemene bouwplaatskosten vallen. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren door innovatie van het bouwproces, zoals BIM, nieuwe kostensoorten bij gekomen die tot de ABK kunnen worden gerekend. Om eenduidigheid te krijgen hebben de NVBK en Bouwend Nederland hun modellen samengevoegd en geactualiseerd. Bij de totstandkoming van dit nieuwe model is advies ingewonnen bij de NEN-commissie van NEN 2699:2017 en het model is door leden van NVBK en Bouwend Nederland getoetst aan de praktijk.

Download


Stedelijke Transformatie. Meer ruimte voor wonen

19 januari 2018

Download


Special Lonen en arbeidsvoorwaarden Bouw & Infra 2018

18 januari 2018

Bouwend Nederland heeft dit jaar opnieuw én exclusief voor leden de Special lonen en arbeidsvoorwaarden Bouw & Infra uitgebracht. Naast de gebruikelijke informatie over lonen, loonkosten, loonverwerking, premies en belastingen kent deze editie voor 2018 nog drie aanvullende hoofdstukken. Ingegaan wordt op de belangrijkste aandachtspunten, wijzigingen en artikelen in de Cao Bouw & Infra 2017-2018, de bedrijfstakeigen regelingen en de pensioenregelingen in onze sector.

Download


Brochure Ledenvoordelen 2018

09 januari 2018

Lees deze publicatie

Download


De Bouwagenda 2017 | Anders samenwerken, slimmer werken en innoveren

18 december 2017

Het Programmabureau van de Bouwagenda en Bouwend Nederland hebben veel politiek en bestuurlijk werk gedaan om de agenda om te zetten in een praktische aanpak. In deze special willen we u laten zien hoe dat concreet uitpakt. Hoe overheden, gebruikers en ketenpartners op een andere wijze kunnen samenwerken. Welke kansen innovatie biedt. En hoe de maatschappelijke opgaven van De Bouwagenda nu al leuk en uitdagen werk opleveren voor bouwbedrijven. Meer weten over De Bouwagenda? Kijk op onze themapagina over De Bouwagenda »

Download


Fiscale maatregelen van Rutte III in 2018

14 december 2017

Belastingwijzigingen worden standaard tegelijk met de miljoenennota op Prinsjesdag gepresenteerd. Op Prinsjesdag 2017 was het oude kabinet Rutte II nog in functie maar hadden de verkiezingen al plaatsgevonden. Om een nieuw kabinet niet voor de voeten te lopen heeft het oude kabinet weinig wijzigingen op fiscaal gebied voorgesteld. Pas na Prinsjesdag heeft een nieuw kabinet Rutte III haar regeerakkoord gesloten. In dat akkoord zijn meer fiscale maatregelen afgesproken. De invoering daarvan kan niet ineens plaatsvinden, mede omdat zo laat in het jaar de Belastingdienst niet meer in staat is haar systemen tijdig hierop aan te passen. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2018 en de wijzigingen in de jaren daarna die nu al door Rutte III zijn aangekondigd.

Download


Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Voldoende ruimte om te wonen, te werken en te ontspannen

14 december 2017

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor Bouwend Nederland reden om het bouwgeluid onder de aandacht van de gemeentelijke politiek te brengen. Want Nederland is zeker nog niet af!

Download


Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Aan de slag voor duurzame en gezonde scholen

14 december 2017

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor Bouwend Nederland reden om het bouwgeluid onder de aandacht van de gemeentelijke politiek te brengen. Want Nederland is zeker nog niet af!

Download


Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Lokaal maatwerk voor een duurzame samenleving

14 december 2017

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor Bouwend Nederland reden om het bouwgeluid onder de aandacht van de gemeentelijke politiek te brengen. Want Nederland is zeker nog niet af!

Download


Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Werk aan een toekomstbestendige infrastructuur

14 december 2017

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor Bouwend Nederland reden om het bouwgeluid onder de aandacht van de gemeentelijke politiek te brengen. Want Nederland is zeker nog niet af!

Download


Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Impuls voor lokale en inclusieve werkgelegenheid

14 december 2017

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor Bouwend Nederland reden om het bouwgeluid onder de aandacht van de gemeentelijke politiek te brengen. Want Nederland is zeker nog niet af!

Download


Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Slagkracht dankzij wetgeving

14 december 2017

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor Bouwend Nederland reden om het bouwgeluid onder de aandacht van de gemeentelijke politiek te brengen. Want Nederland is zeker nog niet af!

Download


BouwendNL Duurzame inzetbaarheid

30 november 2017

Deze BouwendNL Special staat volledig in het teken van Duurzame Inzetbaarheid en Goed Werkgeverschap, oftewel: Wat doen bouw- en infrabedrijven op het gebied van gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers? Experts en bouwbedrijven zelf komen aan het woord over de DIA, de Bouw- en Infrabuffetten, veiligheid en het motiveren van medewerkers.

Lees deze publicatie

Download


Weerspecial 2017-2018

20 november 2017

Deze weerspecial is bedoeld om bedrijven in de bouw- en infrasector te ondersteunen bij het ondervangen van risico’s die samenhangen met het weer. In deze special staat daarom veel (achtergrond) informatie en praktische tips die van pas kunnen komen in periodes met extreem weer.

Download


Position paper Energietransitie gebouwde omgeving

13 november 2017

Om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen is behoefte aan oplossingen en aanpakken die toegankelijk, betaalbaar, opschaalbaar en efficiënt zijn. Dit vraagt lokaal maatwerk en een integrale aanpak waarbij ingezet wordt op duurzame opwek en besparing van energie. Gemeenten, netbeheerders en bouwbedrijven zijn hierin onmisbare schakels. Zij moeten samen met bewoners aan de slag met de lokale opgaven. VNG, BNL en NBNL voegen de daad bij het woord en werken al samen in de verkenning en uitwerking wat hier in praktijk en beleid voor nodig is.

Download


Trainingen BNL Academy

09 november 2017

Korte, actuele praktische trainingen, gebaseerd op de signalen uit jouw sector. Ze sluiten perfect aan bij wat leden van Bouwend Nederland nodig hebben.

Download


Bouwen doen we samen

01 november 2017

 Nederland is nog lang niet af. We willen wonen in kwalitatief goede, betaalbare woningen in aantrekkelijke wijken, dorpen en steden. We willen ons veilig en betrouwbaar kunnen verplaatsen van A naar B. We willen de CO2-uitstoot  terugdringen en ons energieverbruik verlagen.

Download


Ledenvoordelen lonen de moeite - Bouw Middelgroot

26 oktober 2017

Haalt u al het maximale uit uw lidmaatschap?

Van alle leden binnen uw sectie, de sectie Bouw Middelgroot, maakt 95% gebruik van ledenvoordelen. 48% realiseert hiermee zelfs meer korting dan dat er aan contributie wordt betaald en verdient dus op het lidmaatschap!

Het loont de moeite om u in de ledenvoordelen te verdiepen. Klik hier voor een overzicht van alle ledenvoordelen en kijk, vergelijk en profiteer!

Download


Ledenvoordelen lonen de moeite - Bouw Midden

26 oktober 2017

Haalt u al het maximale uit uw lidmaatschap?

Van alle leden binnen uw sectie, de sectie Bouw Midden, maakt 93% gebruik van ledenvoordelen. 68% realiseert hiermee zelfs meer korting dan dat er aan contributie wordt betaald en verdient dus op het lidmaatschap!

Het loont de moeite om u in de ledenvoordelen te verdiepen. Klik hier voor een overzicht van alle ledenvoordelen en kijk, vergelijk en profiteer!

Download


Ledenvoordelen lonen de moeite - Infra Midden

26 oktober 2017

Haalt u al het maximale uit uw lidmaatschap?

Van alle leden binnen uw sectie, de sectie Infra Midden, maakt 91% gebruik van ledenvoordelen. 57% realiseert hiermee zelfs meer korting dan dat er aan contributie wordt betaald en verdient dus op het lidmaatschap!

Het loont de moeite om u in de ledenvoordelen te verdiepen. Klik hier voor een overzicht van alle ledenvoordelen en kijk, vergelijk en profiteer!

Download


Ledenvoordelen lonen de moeite- Infra Klein

26 oktober 2017

Haalt u al het maximale uit uw lidmaatschap?

Van alle leden binnen uw sectie, de sectie Infra Klein, maakt 80% gebruik van ledenvoordelen. 53% realiseert hiermee zelfs meer korting dan dat er aan contributie wordt betaald en verdient dus op het lidmaatschap!

Het loont de moeite u in de ledenvoordelen te verdiepen. Klik hier voor een overzicht van alle ledenvoordelen en kijk, vergelijk en profiteer!

Download


Toekomstmogelijkheden in de bouw en infra

23 oktober 2017

De nieuwe brochure ‘Toekomstmogelijkheden in de bouw en infra’ voor jongeren is nu beschikbaar! Met deze brochure willen wij jongeren die op het voortgezet onderwijs zitten en bezig zijn met hun studie- of beroepskeuze bereiken. Deze doelgroep laten we graag zien hoe breed en veelzijdig de bouw is. En dat deze sector veel mogelijkheden biedt om door te groeien.

Download


Handleiding WKa - Richtlijnen voor het omgaan met de Wet Ketenaansprakelijkheid

06 oktober 2017

De Wet ketenaansprakelijkheid (WKa) maakt dat de aannemer van een werk aansprakelijk is voor de loonheffingen die zijn onderaannemer, over aan hem uitbesteed werk, moet afdragen. Omdat in veel bouwprojecten met aannemers en onderaannemers wordt gewerkt, speelt de WKa voor alle betrokken partijen in de keten een grote rol. Daar komt bij dat ketenaansprakelijkheid een omvangrijk en complex onderdeel is van de bedrijfsvoering. Onvoldoende kennis van (delen van) van deze wet kan grote financiële gevolgen hebben voor elk individueel bedrijf.

Download


5 Redenen: Wat de vakgroep Glas Branche Ondernemingen (GBO) voor u kan betekenen

19 juni 2017

5 Redenen wat de vakgroep Glas Branche Ondernemingen (GBO) voor u kan betekenen indien u lid wordt van Bouwend Nederland vakgroep GBO.

Download


Opdrachtnemer - Handreiking rol en verwachting opdrachtnemer in ontwerpfase

01 juni 2017

Het is van het grootste belang om ongelukken en arbeidsongeschiktheid te voorkomen, én om faciliteiten te bieden zodat mensen duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Maar natuurlijk heeft u als uitvoerend bouwbedrijf hierbij ook een rol te spelen. Met deze brochure hopen wij u handvatten aan te reiken om in goed overleg met uw opdrachtgever invulling te geven aan de diverse verplichtingen in de ontwerpfase van een project. En zo hopen wij – samen met u – een bijdrage te leveren aan de vergroting van de aandacht voor veilig en gezond werken in onze sector.

Download


Opdrachtgever - Handreiking invulling verantwoordelijkheden opdrachtgever in ontwerpfase

01 juni 2017

Iedereen moet aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis kunnen, en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen. De verantwoordelijkheid voor veilig en gezond werken geldt voor alle partners in de keten, dus ook – en misschien ook wel met name – voor de opdrachtgever. Met deze brochure willen wij u als opdrachtgever/ontwerper ondersteunen bij het voldoen aan uw verplichtingen in de ontwerpfase van een project. Daarmee hopen wij – samen met u – een bijdrage te leveren aan de vergroting van de aandacht voor veilig en gezond werken in onze sector.

Download


Special Ledenvoordelen voorjaar 2017

11 mei 2017

In deze special geven wij u graag een kijkje achter de schermen van de ledenvoordelen waar u als lid van kunt profiteren met veel achtergrondinformatie, nuttige tips en nieuwe trends en ontwikkelingen waar onze ledenvoordeelpartners, binnen de markt, op inspelen.

Download


Menukaart Betaalde Dienstverlening BNL Advies

18 april 2017

Download


Algemeen kosten in het bouwbedrijf 2013-2015

12 april 2017

Dit onderzoek geeft inzicht in de Algemene Kosten (AK) van hoofdaannemers tussen 2013 en 2015.

Download


De Bouwagenda. Bouwen aan de kwaliteit van leven

28 maart 2017

De Bouwagenda is een nationaal innovatieprogramma voor de hele bouwsector. Overheid, opdrachtgevers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven hebben de handen ineen geslagen om samen antwoord te geven op enkele zeer dringende maatschappelijke vraagstukken. Klimaatverandering en uitputting van grondstoffen dwingen ons tot andere keuzes. Evenals de energietransitie, verduurzaming, digitalisering, vergrijzing, verstedelijking en de grote vervangingsopgave. Bezoek onze themapagina »

Download


De Bouwagenda. Bouwen aan de kwaliteit van leven: de Roadmaps

28 maart 2017

De Bouwagenda is een nationaal innovatieprogramma voor de hele bouwsector. Overheid, opdrachtgevers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven hebben de handen ineen geslagen om samen antwoord te geven op enkele zeer dringende maatschappelijke vraagstukken. De roadmaps geven richting aan deze Bouwagenda. Klimaatverandering en uitputting van grondstoffen dwingen ons tot andere keuzes. Evenals de energietransitie, verduurzaming, digitalisering, vergrijzing, verstedelijking en de grote vervangingsopgave. Bezoek onze themapagina »

Download


Cao Bouw & Infra 2018-2019

07 maart 2017

Download


BouwendNL Duurzaam B&U

27 februari 2017

In de ‘reversible’ special Duurzaam van BouwendNL staat deze kant geheel in het teken van Duurzaam B&U. Draait u dit magazine om dan ziet u dat de andere kant geheel in het teken van Duurzaam GWW staat.
Veel mensen willen best energie besparen en zelf duurzame energie opwekken. Zij komen er vaak niet aan toe om maatregelen te nemen, vanwege de kosten, keuzestress of het gedoe. Lees in Duurzaam B&U meer over de ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing in de B&U-sector, over duurzaam materiaalgebruik, wonen in een energieneutraal monument, verduurzaming in de bouw en bijvoorbeeld over de campagne ‘Energiebesparen doe je nu’.

Lees deze publicatie

Download


BouwendNL Duurzaam GWW

27 februari 2017

In deze special van BouwendNL informeren wij u over het thema duurzaamheid. Duurzaamheidsambities in de grondwerk, weg- en/of waterbouw zijn er genoeg. Maar hoe zet je die mooie woorden om in concrete projecten? Die vertaalslag is noodzakelijk. Lees in Duurzaam GWW bijvoorbeeld het artikel over duurzaam materiaal en materieel, bekijk de voorbeelden van opzienbare duurzame innovaties, lees over de green deal duurzaam gww 2.0, over klimaatadaptief bouwen en dat in de praktijk blijkt dat in 84 procent van alle aanbestedingen duurzaamheid geen enkele rol speelt.

Lees deze publicatie

Download


BouwendNL Duurzaam B&U en Duurzaam GWW

26 februari 2017

Download


Individueel budget - hoe en wat?

07 februari 2017

Met ingang van 1 januari 2016 heeft iedere werknemer in de bouw & infra een individueel budget. Met ingang van 1 januari 2017 is de hoogte van het individueel budget opnieuw vastgesteld. Wat is het individueel budget? Wat kan de werknemer ermee doen? En wat betekent het voor de werkgever? In deze bijgevoegde flyer van cao Bouw & Infra partijen vind u informatie over het individuele budget.

Download


Woningbouw volgens BENG - Do’s and don’ts voor bijna energieneutraal bouwen

06 februari 2017

In opdracht van Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en Aedes is een aantal woningconcepten aan de voorgenomen BENG-eisen getoetst (energie eisen per januari 2021). Hoe scoren deze woningen? Waar zitten knelpunten, welke verbeterpunten zijn er? In een brochure zijn de BENG-eisen toegelicht en do’s en don’ts beschreven. De brochure bevat veel praktijkvoorbeelden.

Download


Partijprgramma's verkiezingen 2017

03 februari 2017

Download


Leergang Praktisch Personeelsbeleid 2017

09 januari 2017

Voor ondernemers in de bouw & infra heeft Bouwend Nederland het handboek ‘Praktisch Personeelsbeleid’ gemaakt. Op basis van dat handboek is de leergang Praktisch Personeelsbeleid ontwikkeld: een reeks van reeks van vijf workshops, gericht op deelnemers zonder P&O-achtergrond. In deze workshops maakt u kennis met een aantal (basis)onderdelen van personeelsbeleid: organisatie- en functiebeschrijvingen, werving en selectie, functioneren en beoordelen en uitstroom.

Download


JBN Regio Zuid 2017 kalender

09 januari 2017

Download


CAO BTER 2016-2019

26 december 2016

Deze publicatie behelst de CAO BTER - 1 februari 2017 tot en met 31 maart 2018, gewijzigd per 5 oktober 2017

Download


Fiscale Eindejaarstips 2016

12 december 2016

Download


Fiscale Special

09 december 2016

Deze fiscale special is tot stand gekomen in samenwerking met Mazars Accountants en Belastingadviseurs. In de artikelen worden fiscale regelingen besproken. Voor nadere uitleg van de onderwerpen die in deze special aan de orde komen, kunt u contact opnemen met Bouwend Nederland Advies (advies@bouwendnederland.nl, tel. 079 3 252 250).

Download


Aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen?

01 december 2016

In deze brochure vindt u een overzicht van de eisen waaraan bouwkasten in een buitenopstelling voor een tijdelijke (bouw)aansluiting moeten voldoen. Het betreft bouwkasten met een aansluiting tot en met 3 x 80 Ampère en een directe energiemeting op het laagspanningsnet. Het stellen van eisen aan  bouwkasten en het erop toezien dat hieraan wordt voldaan, past binnen het streven van de netbeheerder naar maximale veiligheid op en rond de bouwplaatsen in haar voorzieningsgebied.

Download


De waterschapsmarkt van de toekomst - Marktvisie

21 november 2016

Klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en burgerparticipatie zijn maatschappelijke ontwikkelingen die veel invloed hebben op de manier van opereren in de waterschapsmarkt (= de sectoren waterbouw en watertechnologie). Het zijn voorbeelden van een veranderende omgeving die het werken in deze markt onder druk zetten.

Download


Veilige steigers: een hele klus

14 november 2016

Zoveel soorten bouwprojecten, zoveel soorten steigers. In de bouw, maar ook in de petrochemische industrie, de scheepsbouw, de chemie. Steigers zijn van levensbelang. Zowel voor de veiligheid van de mensen die ze monteren en erop werken als voor de kwaliteit van het project.

Download


Uitnodiging conferentie Woningbouw verbinden en versnellen

11 november 2016

Download


Vergelijking ZZP-er versus bouwplaatsmedewerker

02 november 2016

In deze flyer vindt u een vergelijking van het inkomen van een ZZP-er en een bouwplaatsmedewerker bij een gelijk uurtarief.

Download


Flyer Samenwerken om aan de slag te blijven

02 november 2016

Duurzame inzetbaarheid is noodzaak voor werkgevers en voor werknemers. Voor werkgevers, omdat bedrijven ook in de toekomst over voldoende goed gekwalificeerd personeel moeten kunnen beschikken; voor werknemers omdat zij langer moeten doorwerken tot hun pensioen. Sociale partners in de bouw vinden duurzame inzetbaarheid zo belangrijk dat zij hierover afspraken in de cao hebben gemaakt.

Wat doet de bouw- en infrasector om de mensen duurzaam inzetbaar te houden?
• Invoering individueel budget in de cao Bouw- en Infra 2015-2017
• Oprichting van het kennisinstituut voor duurzame inzetbaarheid in de bouw- en infrasector: Volandis
• Samenwerking van brancheopleidingsinstituten in Bouwopleiders

In deze flyer leest u wat de sector doet om de mensen duurzaam inzetbaar te houden en wat u in uw bedrijf zelf kunt doen.

Download


Special Preventie en Verzekeren

13 oktober 2016

In deze special draait het om preventie, het voorkomen van schade en daarmee het beperken van kosten. Wij geven u hierover praktische voorbeelden en tips. Uiteraard worden de verzekeringen ook besproken, maar die zijn het sluitstuk van uw risicoanalyse.

Lees deze publicatie

Download


Netwerkpartners Bouwend Nederland

22 juli 2016

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4300 bouw- en infrabedrijven als lid de grootste ondernemersorganisatie in de bouw- en infrasector. Er zijn veel bedrijven die diensten verlenen aan bouw- en infrabedrijven, maar die geen lid van Bouwend Nederland mogen worden omdat ze zelf geen bouw- of infrabedrijf zijn. Dit soort bedrijven kunnen netwerkpartner van Bouwend Nederland worden. In deze flyer leest u daar alles over.

Download


BouwendNL - Special ICT

28 juni 2016

“We schieten met elkaar het digitale tijdperk in”, aldus Maxime Verhagen in de zojuist verschenen ICT-special. De effecten van het internet op de bouw- en infrabedrijven is groot. De klanten, de producten, de processen; alles wordt anders. Dat dit snel gaat blijkt bijvoorbeeld uit de adaptatie van BIM, maar ook door websites als Bouwnu.nl is er meer transparantie in de sector. Het leveren van goed werk is belangrijk, want het is zichtbaarder dan ooit. Maar ook het delen van informatie en kennis, het digitaliseren van orderbonnen, digitale ledenvoordelen, gebruik van robots in fabrieken en meer.

Laat u inspireren en bekijk hier de ICT-special van Bouwend Nederland.

Download


Special Ledenvoordelen 2016: Méér dan korting

27 mei 2016

In deze special geven wij u graag een kijkje achter de schermen van de ledenvoordelen waar u als lid van kunt profiteren. Achtergrondinformatie, ontwikkelingen binnen de markt en nuttige tips. Veel van deze voordelen sluiten aan bij de thema's van Bouwend Nederland en helpen u bij uw bedrijfsvoering. Doe er uw voordeel mee!

Lees deze publicatie

Download


Samen bouwen aan goed onderwijs

21 december 2015

 Hoe hebben onderwijs en het werkveld elkaar gevonden en hoe kunnen zij elkaar versterken?

Download


Pensioenregeling BPF-bouw staat als een huis!

11 september 2015

Een goed pensioen tegen een aanvaardbaar kostenniveau voor de bouwsector. Dat is waar Bouwend Nederland zich de afgelopen jaren hard voor heeft gemaakt. Een pensioenregeling waar de werknemers en werkgevers trots op mogen zijn. Door de constructieve inzet van Bouwend Nederland kent de bouw vanaf 1 januari 2015 een van de beste pensioenregelingen van Nederland.

Download


Lonen en salarissen per 1 juli 2015

10 juli 2015

Download


Strategie loont!

08 juli 2015

Download


Voorlichtingsbrochure Wet Aanpak Schijnconstructies - WAS

17 juni 2015

De ingangsdatum van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is 1 juli 2015. Het is een belangrijke wet voor de bouwsector, dus daarom zetten we in deze brochure alles nog even een rijtje.

Download


Meten is weten. Milieu-impacts van Nederlandse bouw- en sloopactiviteiten

23 april 2015

In opdracht van Bouwend Nederland heeft CE Delft een milieuanalyse van de complete Nederlandse bouwsector inclusief indirecte effecten uitgevoerd. Voor het jaar 2010 wordt een totaalbeeld geschetst van de milieudruk waarvoor de Nederlandse bouw verantwoordelijk is. In dit rapport worden de resultaten van deze analyse geleverd en besproken. Ook is een korte inventarisatie gedaan van ontwikkelingen binnen de bouw die tot verduurzaming kunnen leiden.

Download


Bankgaranties in de bouwsector. De kosten van zekerheid.

04 maart 2015

Op grond van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Werken (UAV) die op veel aannemingsovereenkomsten van toepassing worden verklaard, vragen opdrachtgevers vaak aan aannemers om ten behoeve van de opdrachtgever een bankgarantie te stellen. Hetzelfde geldt als op het werk de UAV-GC (UAV Geïntegreerde Contracten) van toepassing zijn.

Download


Meer concurrerend, meer maatwerk, meer loon - UTA-medewerkers

30 januari 2015

Download


De bouwarbeidsmarkt in vogelvlucht

21 januari 2015

Hoe staat het met de arbeidsmarkt in de bouw en infra? Wanneer trekt het weer aan? Worden er nog steeds grote tekorten verwacht in de techniek?

Download


Leergang Praktisch Personeelsbeleid 2015

13 januari 2015

Voor ondernemers in de bouw & infra heeft Bouwend Nederland het handboek ‘Praktisch Personeelsbeleid’ gemaakt. Op basis van dat handboek is de leergang Praktisch Personeelsbeleid ontwikkeld: een reeks van reeks van vijf workshops, gericht op deelnemers zonder P&O-achtergrond. In deze workshops maakt u kennis met een aantal (basis)onderdelen van personeelsbeleid: organisatie- en functiebeschrijvingen, werving en selectie, functioneren en beoordelen en uitstroom.

Download


Verstandig omgaan met inlichtingen

15 december 2014

Verstandig omgaan met inlichtingen: Voorkomen van problemen is beter dan genezen

Download


Nadere selectie

15 december 2014

Nadere selectie: Veel doen, nog meer laten

Download


Klachtenregeling - Commissie van Experts

15 december 2014

Klachtenregeling - Commissie van Experts: Goede communicatie kan veel ellende voorkomen

Download


Geschiktheidseisen (II)

15 december 2014

Geschiktheidseisen (II): Realistisch zicht op technische bekwaamheid

Download


Geschiktheidseisen (I)

15 december 2014

Geschiktheidseisen (I): Eisen aan financiële draagkracht

Download


De Gids Proportionaliteit

15 december 2014

De Gids Proportionaliteit: In verhouding aanbesteden

Download


Emvi, tenzij…

15 december 2014

Emvi, tenzij… Aanbesteden is meer dan selecteren op prijs

Download


De Aanbestedingswet

15 december 2014

De Aanbestedingswet: Basis voor een moderne aanbestedingspraktijk

Download


Meer werk

01 december 2014

Dat de markt onder druk staat is inmiddels bij ons allemaal wel bekend. Daarin gezonde omzet binnen halen is een probleem wat bij iedere ondernemer wel is door gedrongen. Hiermee is het waarom wel duidelijk en roept dat de vraag op 'hoe'.

Download


Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten 2014 - BFBN en Bouwend Nederland

29 oktober 2014

Met de Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten 2014 beogen Bouwend Nederland en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten Nederland een praktische, evenwichtige regeling geboden te hebben.

Download


Bouwen aan een beter Nederland

29 september 2014

We zetten onze keet op de stoep van de Tweede Kamer
“De bouw heeft van alle sectoren het grootste potentieel om bij te dragen aan meer werkgelegenheid. En dat hebben we nodig, want economische groei zónder banengroei is slechts half herstel. De bouw- en infrasector levert tastbare huizen, wegen én banen op."

Download


Samen maken we het verschil. Praktische leidraad voor geïntegreerd samenwerken met de UAVgc in de woning- en utiliteitsbouw

23 september 2014

Het werken met geïntegreerde contractvormen wint snelt terrein in de woning- en utiliteitsbouw. Deze werkwijze waarin ontwerp, realisatie en onderhoud geïntegreerd wordt aangepakt sluit erg aan op de behoeften opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Download


Gelijk aan de streep 2 - Een vervolgpublicatie over aanpakken van concurrentievervalsing

09 juli 2014

Voor bouwbedrijven is nog steeds geen sprake van een gelijk speelveld. Om die reden is een vervolg gemaakt op de gelijknamige publicatie uit februari 2013. Aanpak van oneerlijke concurrentie en dus creatie van een gelijk speelveld staat ook nu weer centraal.

Download


Update schoolgebouwen

25 juni 2014

Het afgelopen jaar zijn er goede vorderingen gemaakt om de randvoorwaarden voor investeringen in schoolgebouwen te verbeteren. Bouwend Nederland heeft daar een actieve rol in gespeeld. Tijd voor een tussentijdse balans. Wat is er tot nu toe bereikt op het gebied van schoolgebouwen?

Download


De kracht van zichtbaarheid en verbinding

19 juni 2014

Met ‘De kracht van zichtbaarheid en verbinding’ informeert Bouwend Nederland de leden over haar 'Communicatiestrategie 2014-2016'. In dit vierluik staan de activiteiten die Bouwend Nederland onderneemt om haar leden op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging.

Download


Doelmatigheid Spreidingsbeleid opleidingen

12 juni 2014

Bouwend Nederland wil kwalitatief hoogstaand beroepsonderwijs om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst beschikken over voldoende, goed opgeleid personeel.

Download


Samen staan we sterk

27 mei 2014

In deze brochure vindt u in het kort de voordelen van het lidmaatschap van Bouwend Nederland. Deze brochure is gemaakt om te verspreiden bij bijvoorbeeld bijeenkomsten en beurzen.

Download


Gemeentelijke Bouw- en Infraoverleggen

04 februari 2014

Bouwend Nederland onderhoudt contacten met een groot aantal gemeenten, zowel via de afdelingen als de regio’s. Het doel hiervan is om de sector in het algemeen en de bouwbedrijven in het bijzonder te profileren op lokaal niveau. Zo probeert de vereniging bij te dragen aan een gunstig ondernemingsklimaat voor u. In de folder Gemeentelijke Bouw- en Infraoverleggen kunt u lezen hoe.

Download


Loonspecial 2014

15 januari 2014

In deze handleiding voor (loon)administraties staan de belangrijkste wijzigingen voor de administratieve processen en voor de loonadministratie. De handleiding beoogt niet compleet te zijn, maar de belangrijkste zaken zijn opgenomen. 

Download


BIC Energieneutraal bouwen

06 november 2013

Bouwend Nederland en TNO hebben in de periode 2011-2013 in kaart gebracht hoe energieneutraal bouwen vorm en inhoud kan krijgen. Dat gebeurde in het kader van het zogeheten Branche Innovatie Contract Energieneutraal Bouwen (BIC). Deze poster geeft een samenvatting van de belangrijkste
resultaten.

Download


Update resultaten belangenbehartiging

04 november 2013

Met de leus “De bouw heeft perspectief en slimme maatregelen nodig” presenteerde Bouwend Nederland in 2012 tien voorstellen om de bouw uit de crisis te helpen. Tijd voor een tussentijdse balans.

Download


Database Onderwijsgebouwen Bouwend Nederland - Scholendatabase

01 november 2013

Bouwend Nederland heeft voor leden een handige database gelanceerd, waarin alle onderwijsgebouwen staan met daarbij hun locatie, vloeroppervlak, bouwjaar en eventueel energielabel.

Download


Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra

09 september 2013

Opdrachtgevers van bouw- en infraprojecten stellen bij aanbestedingen in toenemende mate eisen op het gebied van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Deze zogenaamde ‘social-returneisen’ zijn voor veel bedrijven nieuw en complex. Dit hulpmiddel maakt bedrijven in de bouw- en infrasector wegwijs in het onderwerp.

Download


Social return bij aanbestedingen in de bouw en infra

29 juli 2013

Dit informatieblad is bedoeld voor opdrachtgevers die nadenken over de opzet en invulling van hun social returnbeleid, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, woningbouwcorporaties, zorginstellingen en bedrijven. In dit blad leest u hoe u een social returnregeling voor de sector beter uitvoerbaar maakt en daardoor de kans op succes vergroot. Klik hier voor de printversie.

Download


Werk in uitvoering. Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bouw

15 mei 2013

Met de uitgave ' Werk in uitvoering! Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bouw' wil Bouwend Nederland laten zien wat bouwers beweegt.

Download


Aan de slag met nieuwe arbeidskrachten in de bouw. Hoe zit dat?

20 maart 2013

Het werken met vaste en flexibele arbeidskrachten kent eigen regels, verantwoordelijkheden én risico’s.

Download


Bouwpensioen

28 februari 2013

Wat is pensioen?

Download


Gelijk aan de streep - een publicatie over het aanpakken van concurrentievervalsing

15 februari 2013

Regelmatig hoort Bouwend Nederland van leden voorbeelden hoe de cao Bouw wordt ontdoken. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie en dus een ongelijk speelveld. Om die situatie aan te pakken onderneemt Bouwend Nederland – soms samen met vakbonden – verschillende acties. In deze brochure wordt u uitgelegd waar buitenlandse arbeidskrachten, ZZP-ers en uitzendkrachten zich aan moeten houden. Inmiddels is ook een vervolg op deze brochure verschenen.

Download


The Construction Procurement Institute. Enhancing the procurement practice

10 februari 2013

The Construction Procurement Institute is an independent foundation, founded by Bouwend Nederland, whose goal it is to enhance the quality of public procure-ment procedures in the building industry.

Download


Communicatiewijzer Bouwend Nederland

01 januari 2013

Miscommunicatie of onvoldoende communicatie zorgt voor ontevreden klanten, hoe goed het eindproduct ook is dat u aflevert.

Download


Handleiding Oplevering

Download


Weerbewust bouwen is meer bewust bouwen

Deze handleiding beperkt zich tot de te nemen maatregelen en het toepassen van hulpmiddelen bij vorst, neerslag en wind in de diverse fasen van het bouwproces.

Download


Onderwijs en Bouwend Nederland

Het onderwijs moet aansluiten op het bedrijfsleven, op alle niveaus. Want onderwijs is voor Bouwend Nederland geen doel op zich. Het is een middel om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Download


Bouwend Nederland - Uw steun in de rug

Met uw lidmaatschap profiteert u van de collectieve belangenbehartiging en het uitgebreide informatie- en dienstenpakket.

Download


Leidende Principes - Opdrachtgevend bouwbedrijf

Het doel van de leidende principes is om professionele samenwerking en keten­ verantwoordelijkheid in de bouw te bevorderen.

Download