Afstudeerprijs Bouwend Nederland Regio Oost

Bouwend Nederland regio Oost reikt elk jaar de afstudeerprijs uit aan jonge talenten die door hun afstudeeropdracht een bijdrage leveren aan de ontwikkeling in de uitvoerende bouw.
Bouwend Nederland vindt het belangrijk en stimuleert dat studenten een civiele of bouwkunde HBO-opleiding volgen. Werken in onze sector staat voor uitdaging en onze sector heeft altijd behoefte aan goed opgeleid personeel. De basis van de vakkennis wordt gelegd in de opleiding en daarom is zo ontzettend belangrijk dat de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt zo optimaal mogelijk is. Samen met de hogescholen werken wij er hard aan om dit te realiseren.

Het doel van de afstudeerprijzen

  • Bouwend Nederland vindt dat er in het hoger onderwijs te weinig aandacht wordt besteed aan de uitvoerings- en organisatorische aspecten van het bouwen. Wij willen stimuleren dat er meer aandacht aan wordt besteed;
  • een algemene tendens in onze lidbedrijven is dat er een groeiende behoefte bestaat aan hoger opgeleiden. Daarom vinden wij het van belang om het uitvoerend bouw- en infra bedrijf voor het voetlicht te brengen als uitstekende mogelijkheid om een toekomst en carrière op te bouwen;
  • het bedrijfsleven en de maatschappij te attenderen op de resultaten van afstudeerprojecten;
  • een stimulans te vormen voor studenten in deze richting af te studeren en voor het bedrijfsleven contact te onderhouden met dit vakgebied;
  • de band te versterken tussen afstudeerders en Bouwend Nederland.

Wat kun je winnen?

De winnaar van de Afstudeerprijs Bouwend Nederland regio Oost ontvangt een cheque t.w.v. €1500,-- en tevens ontvangen de overige teams een bemoedigingsprijs van €250,--.

Wie mogen meedoen?

Alle studenten van de bouw- en infra opleidingen op hbo niveau in Regio Oost mogen meedoen met de afstudeerprijs en zich melden bij de coördinator van de hogeschool. Elke hogeschool mag 1 student/groep afvaardigen naar de finale presentatie.

Hoe kun je meedoen?

Meld je aan bij jouw afstudeercoördinator van de Hogeschool als bij jouw scriptie de uitvoerende bouw en/of uitvoering nadrukkelijk in beeld komt.

Wie beoordelen jouw afstudeerscriptie?

De jury bestaat uit regiobestuurders van Bouwend Nederland die naast de hiervoor genoemde aspecten bij de beoordeling letten op aspecten van creativiteit en innovatie (hier hyperlink naar document aspecten, zie bijlage) . De praktische toepasbaarheid is hierbij van belang. Duidelijk taalgebruik en overzichtelijkheid van de scriptie zijn tevens zaken die in het eindoordeel meewegen.

Wanneer?

De finale presentatie vindt half juni plaats waarbij 3 tot 4 groepen zich kunnen presenteren. Het Regiobestuur regio Oost beoordeelt de presentaties en kiest 1 winnaar. Na afloop van de presentaties kunnen de studenten samen met de regiobestuurders een hapje eten. De winnaar van de prijs wordt bekend gemaakt tijdens de diploma-uitreiking van de betreffende hogeschool.

Vragen?

Neem contact op met Anne de Jonge via ae.dejonge@bouwendnederland.nl.