Regio Noord

Welkom

Bouwend Nederland Regio Noord houdt zich bezig met de regionale belangenbehartiging in Drenthe, Friesland en Groningen. Het regioteam is onder meer in gesprek met provincies en gemeenten over gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Regiobestuur

Het regiobestuur beoogt de gehele bouw in de regio te vertegenwoordigen en kan het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven. Het regiobestuur bestaat uit zeven leden en een auditor van uitJong Bouwend Nederland Regio Noord.  Het bestuur vergadert zes keer per jaar. Per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden en een Regiodag (in samenwerking met de noordelijke afdelingen). Twee keer per jaar wordt er overleg gevoerd met de noordelijke bestuurders uit Regio Noord.


Jaring Feenstra
Jorritsma Bouw B.V.

Vice-voorzitter

George Kempenaar
Jansma Drachten B.V.

Bestuursleden

Joost Coolegem
Van Wijnen B.V. Groningen

Willem Dijkstra
KWS Infra B.V. Leek

Harke Hartmans
Jac. Knol B.V.  Akkrum


Fre Kooi
Bouwbedrijf F. Kooi B.V. Noordhorn

Jan Notebomer
Bouwbedrijf Notebomer B.V. Lutjegast

Rolf Vuurboom
Bouwmaatschappij Vuurboom B.V. Valthermond