Regio Randstad Noord

Welkom

Bouwend Nederland Regio Randstad Noord is onder meer gesprekspartner bij de provincies en gemeenten inzake onderwerpen van gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Daarnaast onderhouden wij contacten met onderwijsinstellingen.

Voor meer informatie over de activiteiten van Jong Bouwend Nederland - Regio Randstad Noord kunt u contact opnemen met de secretaris: Vincent Zijlstra, v.zijlstra@bouwendnederland.nl

Bestuur

Elke regio van Bouwend Nederland kent een regio Jong Bouwend Nederland. Deze regio wordt geleid door een regiobestuur Jong Bouwend Nederland. Het regiobestuur Jong Bouwend Nederland bestaat uit vijf leden die afkomstig zijn uit de B&U-sector en uit de sector GWW.

- Ruud Veld regiovoorzitter rveld@acborst.nl
- Maarten de Jong tevens voorzitter kern Duinstreek mdj@dejongbouw.nl
- Sander Mul tevens voorzitter kern West-Friesland smul@heddes.nl
- Dirk Mulckhuyse tevens secretaris kern Utrecht / ’t Gooi d.mulckhuyse@mulckhuyse.com
- Berry Westland tevens voorzitter kern Utrecht / ’t Gooi berry@v-k.nl

Naar landelijke pagina Jong Bouwend Nederland