Regio Randstad Noord

Welkom

Bouwend Nederland Regio Randstad Noord is onder meer gesprekspartner bij de provincies en gemeenten inzake onderwerpen van gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Daarnaast onderhouden wij contacten met onderwijsinstellingen.

Het regiokantoor geeft beleidsmatige ondersteuning aan de afdelingen, het infraplatform en Jong Bouwend Nederland.

Elke afdeling beschikt over een contactpersoon vanuit het regiokantoor. De contactpersoon fungeert als adviseur van het afdelingsbestuur en heeft een belangrijke informerende functie op de ledenvergaderingen van de afdelingen. Het regiokantoor staat tevens de afdelingen bij in hun activiteiten. Regio Randstad Noord heeft haar kantoor in Amsterdam en vormt een onderdeel van het landelijk bureau.


Jan Overtoom
Regiomanager


Vincent Zijlstra
Adviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt


Lenneke Neef
Adviseur Sociale Zaken


Ruben Heezen
Adviseur Markt en Overheid

Joost Swaan
Verenigingsmanager afdeling Amsterdam, afdeling Midden-Holland en Infraplatform Randstad Noord


Mona Veld
Office Manager
Ambtelijk secretaris afdeling IJmond Kennemerland