Regio Randstad Noord

Welkom

Bouwend Nederland Regio Randstad Noord is onder meer gesprekspartner bij de provincies en gemeenten inzake onderwerpen van gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Daarnaast onderhouden wij contacten met onderwijsinstellingen.

Samen bouwen aan een sterke provincie!

Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Voor Bouwend Nederland Regio Randstad Noord reden om bouwen onder de aandacht van de provinciale politiek te brengen. Want veel maatschappelijke opgaven liggen op het bordje van de provincie. Provinciale politici nemen besluiten die van grote invloed zijn op het dagelijks leven van de inwoners en de bedrijfsvoering van ondernemers.

Bij een groot deel van de provinciale opgaven spelen bouw- en infraondernemers een sleutelrol. Denk aan de ontwikkeling van bouwprojecten, de verbetering van de bereikbaarheid, de verduurzaming van de gebouwde omgeving en het onderhoud van de ondergrondse infrastructuur. De Randstad loopt vast en de woningnood neemt toe. Provinciale beleidsmakers en de bouw bepalen in belangrijke mate samen hoe de regio eruit gaat zien.

Daarom is onze boodschap: laten we met elkaar bouwen aan een sterke provincie! Veel maatschappelijke problemen vragen dringend om actie. Die actie willen de ondernemers van bouw- en infrabedrijven graag samen met de politiek ondernemen. Alleen zo slagen we erin om de enorme opgaven het hoofd te bieden en Noord-Holland en Utrecht aantrekkelijker, duurzamer en welvarender te maken. Laat u dus inspireren en maak gebruik van onze actuele kennis en jarenlange ervaring!

Foto: Niels Doodeman

Meer weten?

◾Kijk op www.bouwendnederland.nl/provinciale-statenverkiezingen »
◾Bekijk onze aanbevelingen »
◾Terugblik Cobouw Café 8 januari 2019 over de provincie Utrecht »
◾Terugblik Cobouw Café 12 maart 2019 over de provincie Noord-Holland »
◾Download hier de brochure van de provincie Utrecht »
◾Download hier de brochure van de provincie Noord-Holland »