Regio Zuid

Welkom

Bouwend Nederland Regio Zuid houdt zich bezig met de regionale belangenbehartiging in Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Het regioteam is onder meer in gesprek met provincies en gemeenten over gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Bouwend Nederland Regio Zuid

Bezoekadres (per maart 2017):
Van Spaendonck Ondernemingshuis, Reitseplein 1 / laag 7
5037 AA Tilburg

Postadres
Postbus 848
5000 AV Tilburg


T 013 5 350 510
regiozuid@bouwendnederland.nl