Regio Zuid

Welkom

Bouwend Nederland Regio Zuid houdt zich bezig met de regionale belangenbehartiging in Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Het regioteam is onder meer in gesprek met provincies en gemeenten over gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Activiteiten 2018

Datum Activiteit
18 januari Nieuwjaarsbijeenkomst
20 maart Management training reviewmarketing en social media
20 juni Technische excursie bouw
20 september Technische excursie infra
20 november Management training

Bestuur

Elke regio van Bouwend Nederland kent een regio Jong Bouwend Nederland. Deze regio wordt geleid door een regiobestuur Jong Bouwend Nederland. Het regiobestuur Jong Bouwend Nederland bestaat uit zeven leden die afkomstig zijn uit de B&U-sector en uit de sector GWW.

Secretaris

Yvonne van Zijl, telefoon 013 – 535 05 10, e-mail y.vanzijl@bouwendnederland.nl

Naar landelijke pagina Jong Bouwend Nederland