Regio Zuid

Welkom

Bouwend Nederland Regio Zuid houdt zich bezig met de regionale belangenbehartiging in Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Het regioteam is onder meer in gesprek met provincies en gemeenten over gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Samen bouwen aan een sterke provincie!

Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Voor Bouwend Nederland Regio Zuid reden om bouwen onder de aandacht van de provinciale politiek te brengen. Want veel maatschappelijke opgaven liggen op het bordje van de provincie. Provinciale politici nemen besluiten die van grote invloed zijn op het dagelijks leven van de inwoners en de bedrijfsvoering van ondernemers.

Bij een groot deel van de provinciale opgaven spelen bouw- en infraondernemers een sleutelrol. Denk aan de ontwikkeling van bouwprojecten, de verbetering van de bereikbaarheid, de verduurzaming van de gebouwde omgeving en het onderhoud aan de ondergrondse infrastructuur. Provinciale beleidsmakers en de bouw bepalen in belangrijke mate samen hoe de regio eruit gaat zien.

Daarom is onze boodschap: laten we samen bouwen aan een sterke provincie! Veel maatschappelijke problemen vragen dringend om actie. Die actie willen de ondernemers van bouw- en infrabedrijven graag samen met de politiek ondernemen. Alleen zo slagen we erin om de enorme opgaven het hoofd te bieden en Zeeland, Noord-Brabant, Limburg aantrekkelijker, duurzamer en welvarender te maken. Laat u dus inspireren en maak gebruik van onze actuele kennis en jarenlange ervaring!

Hans Geertman
Voorzitter Regio Zuid

 Meer weten? 

◾Kijk op www.bouwendnederland.nl/provinciale-statenverkiezingen »
◾Bekijk onze aanbevelingen » 

◾Download hier de brochure van de provincie Brabant »
◾Download hier de brochure van de provincie Zeeland »

◾Download hier de brochure van de provincie Limburg »
Terugblik Cobouw Café over de provincie Brabant op 7 februari 2019 »
Terugblik Cobouw Café over de provincie Zeeland op 11 maart  2019 »
Terugblik Cobouw Café over de provincie Limburg op 14 maart 2019 »