Regio Zuid

Kom je ook?

BNL Regio Zuid start het nieuwe jaar met een fantastische bijeenkomst. Op 6 februari 2020 vindt de Regiodag Zuid plaats in Kazerne Oirschot. Het belooft opnieuw een inspirerende en spectaculaire dag te worden. Ben jij er klaar voor? Meld je nu alvast aan »

Maak uw keuze:

Bouw- en inframarkt

Bouwend Nederland creëert ruimte voor bouw- en infrabedrijven om economisch en maatschappelijk verantwoord bij te dragen aan een optimale ruimtelijke inrichting van Nederland. Kernwaarden hierbij zijn: herkenbaarheid, transparantie, professionaliteit, slagvaardigheid, krachtig, betrouwbaar, bouwbreed en dichtbij de leden. Bouwend Nederland organiseert diverse overlegvormen, waaronder het gemeentelijk bouwoverleg en informatiebijeenkomsten met opdrachtgevers .

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dennis Mollet, adviseur Markt & Overheid voor de regio Zuid: d.mollet@bouwendnederland.nlT (013) 53 505 10.

Terug naar boven

Onderwijs- en arbeidsmarkt

Een sector met toekomst heeft goed opgeleide werknemers nodig, op alle functieniveaus. Onderwijs is de basis voor toekomstig vakmanschap. In de regio is Bouwend Nederland op verschillende manieren betrokken bij het onderwijs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Oomen, adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt regio Zuid: k.oomen@bouwendnederland.nlT (013) 53 505 10.

Terug naar boven

Sociale zaken

De bouw en infrasector kent veel verschillende disciplines en functies waarin de medewerkers werkzaam zijn. Daarmee hebben werkgevers met veel verschillende facetten rond personeel, personeelsbeleid, veiligheid en wet- en regelgeving te maken. De Bedrijfsadviseur Sociale Zaken is uw aanspreekpunt voor deze onderwerpen. Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Yvonne van Zijl, adviseur Sociale Zaken voor de regio Zuid: y.vanzijl@bouwendnederland.nl, T (013) 535 05 10.

Gemeentelijk Bouw- en Infraoverleg

Gemeentelijk Bouw- en Infraoverleg is een overleg tussen Bouwend Nederland en een gemeente in de regio. Het Gemeentelijk Bouw- en Infraoverleg heeft tot doel te komen tot concrete samenwerking tussen Bouwend Nederland en de betreffende gemeente die een win-win situatie moet opleveren op het vlak van samenwerking. Hiervoor is wederzijds begrip en vertrouwen van belang. Bouwend Nederland creëert ruimte voor bouw- en infrabedrijven om economisch en maatschappelijk verantwoord bij te dragen aan een optimale ruimtelijke inrichting van Nederland.

Om te komen tot een gemeentelijk overleg is het van belang dat alle partijen een duidelijk doel hebben met het bouw- en infraoverleg, te weten een oplossingsgerichte samenwerking met de gemeente in kwestie.

Klik hier voor meer info over het gemeentelijk bouw- en infraoverleg

Klik hier voor meer info over Bootcamp Duurzaamheid Eindhoven

Verslagen/presentaties

Terug naar boven