Afbeelding Landelijke verkiezingen 2021

Landelijke verkiezingen 2021

Samen doorbouwen aan Nederland

Nederland staat voor grote uitdagingen. Hier sterker uit komen, dat lukt ons niet alleen. Dat lukt alleen samen. En de bouw weet hoe. Niet klagen, maar bijdragen. Niet eisen, maar helpen. Niet stilstaan, maar doorbouwen. We bouwen samen door om mensen aan woningen te helpen, om onze klimaatdoelen te halen en om ons land in beweging te houden.

Kom je kijken op de bouwplaats?

Aan de landelijke en lokale politiek laten we graag zien hoe de bouw- en infrasector werkt aan een toekomstbestendig, duurzaam en veilig Nederland.

Vraag een werkbezoek aan!
Klimaat »
Betaalbare huizen »
Goede bereikbaarheid »
Sterker dan ooit »

Samen doorbouwen aan een duurzame toekomst

We moeten investeren in verduurzaming en onze gebouwen en infrastructuur energiezuinig maken.

 • Versnel de aanpassing van de ondergrondse energie-infrastructuur
 • Zet in op continuïteit en schaalvergroting bij verduurzaming
 • Investeer in natuur en maak ontwikkeling mogelijk

Bekijk onze inzet voor een duurzame toekomst

Samen doorbouwen aan voldoende betaalbare huizen

We moeten er samen voor zorgen dat (jonge) mensen nu en straks een betaalbaar huis kunnen krijgen.

 • Zorg voor voldoende plancapaciteit
 • Pak landelijk de regie
 • Investeer in starters en doorstromers
 • Schaf de verhuurdersheffing af

Bekijk onze inzet voor voldoende betaalbare huizen

Samen doorbouwen aan goede bereikbaarheid

We investeren in mobiliteit en blijven wegen, bruggen en een goede infrastructuur bouwen én onderhouden.

 • Los het stikstofprobleem op
 • Geef gemeenten een betere positie om te investeren
 • Maak meer geld vrij voor infrastructuur

Bekijk onze inzet voor goede bereikbaarheid

Samen doorbouwen aan werkgelegenheid en een beter ondernemersklimaat

Juist nu moeten we de werkgelegenheid op peil houden, zorgen voor voldoende vakmensen en een beter ondernemersklimaat.

 • Laat ons doorbouwen en mensen aan het werk houden
 • Maak vakmensen van instromers en zij-instromers
 • Blijf investeren in de bouw en houd ons land draaiend
 • Maak ondernemerschap aantrekkelijk
 • Verminder de administratieve lastendruk

Bekijk onze inzet voor werkgelegenheid en
bekijk onze inzet voor een beter ondernemersklimaat

Het verhaal van de sector

Antwoorden van politieke partijen
    

Wat doet de VVD?
  

   Wat doet de ChristenUnie?
  

Wat doet 50PLUS? 
 

op onze bouwthema's
   

Wat doet het CDA?
    

Wat doet D66?
  

Wat doet de SGP?
 

Wat doet GroenLinks?
  

Onze allianties

Promotie

Aandacht vragen voor het belang van #samendoorbouwen?

Samen Doorbouwen

Deel deze korte clips graag via jouw social media.

Samen innoveren

Samen doorbouwen aan Nederland kan alleen als we bouwers ruimte geven om te innoveren. Bestempel de bouw als topsector waar marktpartijen, kennisinstellingen en overheden doorbouwen aan de grote vragen van vandaag en morgen. De nieuwste innovaties van nu vind je hier: