Sectie Bouw Middelgroot

Welkom

De ledengroep Bouw Middelgroot bestaat uit bedrijven met een jaaromzet tussen 25 en 200 miljoen euro. Onderwerpen waar de sectie zich op richt zijn onder andere Strategie, Ketensamenwerking, Duurzaamheid en Acquisitie.

voorzitter

Kok , De heer ir. B.L.J. (Bart) de

bestuurslid

Bakker , De heer D.J. (Dick)

bestuurslid

Boeve , Mevrouw drs. A.H.A. (Alinda)

bestuurslid

Brands , De heer J.W.H. (Jan)

bestuurslid

Potters , De heer L.A. (Laurens)

Lid

Burger , De heer A. (Ad)

toehoorder

Prins , De heer W. (Wim)

toehoorder

Verhoeven , De heer D.J. (Dick)

secretaris X

Visser , Mevrouw drs. H. (Helen)